Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Last Friday Night - (T.G.I.F.) Katy Perry

Gửi Bài hát >>
Hạ Kim Chi | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:33:54
336 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
There's stranger in my bed,
There's a in my head
Glitter over the room
Pink flamingos in the
I smell like minibar

passed out in the yard
Barbie's on the barbeque
There's a or a bruise
Pictures of last night
Ended up online
I'm screwed
Oh well
It's a blacked blur
But I'm pretty sure ruled
Damn
Last Friday night
Yeah we on tabletops

And we took too shots
Think kissed but I forgot
Last Friday night
Yeah we maxed our cards
And kicked out of the bar
So we hit the

Last Friday night
went streaking in the park
dipping in the dark
Then had a menage a
Last Friday night
Yeah I think we broke law
Always say we're gonna

Whoa-oh-oah
This Friday night
Do it all again
This Friday night
Do it all again
Trying to the dots
Don't know to tell my boss
Think the towed my car
is on the floor
Ripped favorite party dress

out for my arrest
Think I a ginger ale
was such an epic fail
Pictures of last night
Ended up online
I'm screwed
Oh well
It's a blacked blur
I'm pretty sure it ruled

Damn
Last Friday night
Yeah danced on table tops
And we took too many
Think we kissed I forgot
Last Friday night
Yeah we our credit cards
And got kicked out of the

So hit the boulevards
Last Friday night
We went streaking the park
Skinny int he dark
had a menage a trois
Last Friday night
Yeah I we broke the law

Always say we're gonna
Oh whoa oh
This Friday night
Do it all again
Do it all again
This Friday night
Do it all again
Do it all again
This Friday night
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
Last Friday night
Yeah we danced on tops
And we took many shots
Think we kissed I forgot
Last Friday night
we maxed our credit cards

And got kicked of the bar
So we the boulevard
Last Friday night
went streaking in the park
Skinny in the dark
Then a menage a trois

Last Friday night
Yeah I think we broke the
Always say we're gonna
Oh-whoa-oh
This Friday night
Do it all again
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang