Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
lemonVN
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:17:29
97 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh
Doh doh doh doh doh, doh doh
Doh doh doh, doh duh
This hit
That ice cold
Michelle Pfeiffer
That white gold
This one, for them girls

Them good girls
Straight masterpieces
Stylin', while in
Livin' it up in city
Got Chucks on with Saint
Got kiss myself I'm pretty
I'm too (hot damn)
a police and a fireman

too hot (hot damn)
Make a wanna retire, man
I'm hot (hot damn)
my name you know who I am
I'm too (hot damn)

Am I 'bout that money
Break it down
Girls hit you hallelujah
Girls hit you (whuoo)
Girls hit you hallelujah
'Cause Uptown gon' give it to you

'Cause Uptown Funk gon' give to you
'Cause Uptown Funk gon' give it to
Saturday night we in the spot
Don't believe me, watch (Come on)
Doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh (Hah!)

Don't believe me, watch
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh (Hah!)
Don't believe just watch
Don't believe me, watch
Don't believe me, just

Don't me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Stop
Wait a minute
Fill my put some liquor in it
Take a sign a check
Julio! Get the stretch!
Ride to Harlem, Hollywood, Mississippi
If we up, we gon' show out

Smoother a fresh jar o' Skippy
I'm too (hot damn)
a police and a fireman
I'm too hot (hot
a dragon wanna retire, man

I'm hot (hot damn)
my name you know who I am
I'm too (hot damn)
Am I bad that money
Break it down
hit your hallelujah (whuoo)

hit your hallelujah (whuoo)
Girls hit your hallelujah
'Cause Uptown Funk gon' give it to
'Cause Uptown Funk gon' give to you
'Cause Uptown Funk gon' give it you

Saturday and we in the spot
Don't believe just watch (come on)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)
Don't believe me, watch
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)

believe me, just watch
Don't me, just watch
Don't believe just watch
Don't believe me, watch
Hey, hey, hey, oh!
Before we leave
Let tell y'all a lil' something

Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
I said Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Come on, dance
Jump on it
you sexy then flaunt it
If you freaky own it
Don't brag about it, come me
Come on, dance
Jump on it
If you sexy then it

Well it's Saturday night and we in spot
Don't believe me, just
Doh
Doh doh doh doh doh, doh doh (Hah!)
Don't believe me, just
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)

Don't me, just watch
believe me, just watch
Don't believe me, just
Don't believe me, just
Hey, hey, hey, oh!
Uptown Funk you up, Uptown Funk you (say whaa?!)

Uptown Funk you up, Uptown Funk you
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say
Uptown Funk you up, Uptown you up
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up whaa?!)
Uptown Funk you up, Funk you up

Uptown Funk you up, Funk you up (say whaa?!)
Uptown Funk you up
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang