Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
lemonVN
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:17:29
167 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh
Doh doh doh, doh doh doh doh
Doh doh doh, doh (Aaaaaaow!)
This hit
That ice cold
Michelle Pfeiffer
That white gold
This one, for hood girls

Them good girls
Straight masterpieces
Stylin', while in
Livin' it up in city
Got Chucks on with Laurent
kiss myself I'm so pretty
I'm hot (hot damn)
Called a police and fireman

I'm too (hot damn)
Make dragon wanna retire, man
I'm too hot (hot
Say my name know who I am
I'm hot (hot damn)

Am I 'bout that money
Break it down
Girls hit you hallelujah
Girls hit you hallelujah
Girls hit you hallelujah
'Cause Uptown Funk gon' give to you

'Cause Uptown gon' give it to you
'Cause Uptown Funk gon' give it to
Saturday night and we in the
Don't believe me, just watch (Come
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)

Don't believe me, just
Doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh (Hah!)
Don't believe me, just
Don't believe just watch
Don't me, just watch

Don't believe me, just
Hey, hey, hey, oh!
Stop
Wait a minute
Fill my put some liquor in it
Take sip, sign a check
Julio! Get the stretch!
Ride to Harlem, Jackson, Mississippi
If show up, we gon' show out

Smoother than a fresh o' Skippy
I'm hot (hot damn)
Called a police and fireman
I'm too hot damn)
Make a dragon retire, man

I'm too hot damn)
Say my you know who I am
I'm too hot damn)
Am I bad that money
Break it down
Girls hit your (whuoo)

hit your hallelujah (whuoo)
Girls hit your hallelujah
'Cause Uptown Funk gon' it to you
'Cause Uptown Funk gon' give it you
'Cause Uptown Funk gon' give it you

Saturday night we in the spot
believe me, just watch (come on)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)
believe me, just watch
Doh
Doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)

Don't believe just watch
believe me, just watch
Don't believe just watch
Don't me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Before we leave
Let me tell a lil' something

Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
I said Uptown Funk up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Come on, dance
Jump on it
If sexy then flaunt it
If you freaky then own
Don't brag about it, come show
Come on, dance
Jump on it
If you sexy then flaunt

Well it's Saturday night and we in the
Don't believe me, watch
Doh
Doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)
Don't believe me, watch
Doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh (Hah!)

Don't believe me, just
Don't me, just watch
Don't believe me, watch
Don't believe just watch
Hey, hey, hey, oh!
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up whaa?!)

Uptown Funk you Uptown Funk you up
Uptown Funk you up, Uptown you up (say whaa?!)
Uptown Funk you up, Uptown Funk up
Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Uptown Funk you Uptown Funk you up

Uptown Funk you up, Uptown you up (say whaa?!)
Uptown Funk you up
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang