Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
lemonVN
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:17:29
273 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh
Doh doh doh doh doh, doh doh
Doh doh doh, doh (Aaaaaaow!)
This hit
That ice cold
Michelle Pfeiffer
That white gold
This one, for hood girls

Them good girls
Straight masterpieces
Stylin', while in
Livin' it up the city
Chucks on with Saint Laurent
Got kiss myself so pretty
I'm hot (hot damn)
Called a police a fireman

I'm too hot (hot
Make a dragon wanna man
I'm too hot damn)
Say my name you know who am
I'm hot (hot damn)

Am I bad 'bout that
Break it down
Girls hit you (whuoo)
hit you hallelujah (whuoo)
Girls hit you hallelujah
'Cause Funk gon' give it to you

'Cause Funk gon' give it to you
'Cause Uptown Funk gon' give to you
Saturday and we in the spot
Don't believe me, just watch (Come
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)

believe me, just watch
Doh
Doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)
believe me, just watch
Don't believe me, just
Don't believe just watch

Don't me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Stop
Wait a minute
Fill my cup put some liquor it
Take a sip, sign a
Julio! Get the stretch!
Ride to Harlem, Hollywood, Mississippi
If we show we gon' show out

Smoother than a jar o' Skippy
I'm hot (hot damn)
Called a police a fireman
too hot (hot damn)
Make a wanna retire, man

I'm hot (hot damn)
Say my name you know who I
I'm hot (hot damn)
Am I bad 'bout that
Break it down
Girls hit your (whuoo)

Girls hit hallelujah (whuoo)
Girls hit your (whuoo)
'Cause Uptown Funk gon' it to you
'Cause Uptown Funk gon' it to you
'Cause Uptown Funk gon' it to you

Saturday night and we in spot
Don't believe me, just (come on)
Doh
Doh doh doh doh doh, doh doh (Hah!)
Don't believe me, just
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh (Hah!)

believe me, just watch
believe me, just watch
Don't believe me, watch
Don't me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Before we leave
me tell y'all a lil' something

Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
I Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Come on, dance
Jump on it
If you sexy flaunt it
If you freaky then it
Don't about it, come show me
Come on, dance
Jump on it
If sexy then flaunt it

Well it's night and we in the spot
Don't believe me, watch
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh (Hah!)
Don't believe me, just
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)

believe me, just watch
believe me, just watch
Don't believe me, watch
Don't me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)

Uptown Funk you up, Funk you up
Uptown Funk you up, Uptown Funk you (say whaa?!)
Uptown Funk you up, Uptown Funk up
Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Uptown Funk up, Uptown Funk you up

Uptown Funk you up, Funk you up (say whaa?!)
Uptown Funk you up
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang