Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
lemonVN
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:17:29
221 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh
Doh doh doh doh doh, doh doh
Doh doh doh, doh duh
This hit
That ice cold
Michelle Pfeiffer
That white gold
This one, for hood girls

Them good girls
Straight masterpieces
Stylin', while in
Livin' it up in city
Got Chucks on Saint Laurent
kiss myself I'm so pretty
I'm too (hot damn)
Called a police a fireman

I'm too hot damn)
Make dragon wanna retire, man
I'm too hot (hot
Say my name know who I am
I'm too hot (hot

Am I bad 'bout that
Break it down
Girls hit you (whuoo)
Girls hit you hallelujah
hit you hallelujah (whuoo)
Uptown Funk gon' give it to you

'Cause Uptown Funk gon' it to you
'Cause Uptown Funk give it to you
night and we in the spot
Don't believe me, just (Come on)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh (Hah!)

Don't believe me, just
Doh
doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)
Don't believe me, just
Don't me, just watch
Don't believe me, just

Don't believe just watch
Hey, hey, hey, oh!
Stop
Wait a minute
Fill my cup put some liquor in
Take a sip, sign check
Julio! Get the stretch!
Ride to Harlem, Hollywood, Mississippi
If we show up, we gon' show

Smoother than fresh jar o' Skippy
I'm too (hot damn)
Called a police a fireman
I'm hot (hot damn)
Make a dragon wanna retire,

too hot (hot damn)
my name you know who I am
too hot (hot damn)
I bad 'bout that money
Break it down
Girls hit hallelujah (whuoo)

hit your hallelujah (whuoo)
hit your hallelujah (whuoo)
'Cause Funk gon' give it to you
Uptown Funk gon' give it to you
'Cause Funk gon' give it to you

Saturday and we in the spot
Don't believe me, watch (come on)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh (Hah!)
Don't me, just watch
Doh
Doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)

Don't me, just watch
Don't me, just watch
Don't me, just watch
Don't me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Before we leave
Let me tell a lil' something

Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
said Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Come on, dance
Jump on it
If you sexy flaunt it
If you then own it
Don't brag about it, come me
Come on, dance
Jump on it
If you then flaunt it

Well it's Saturday and we in the spot
believe me, just watch
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh
Don't believe me, just
Doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh (Hah!)

Don't believe me, just
believe me, just watch
Don't believe just watch
believe me, just watch
Hey, hey, hey, oh!
Uptown you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)

Funk you up, Uptown Funk you up
Uptown you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Uptown Funk up, Uptown Funk you up
Uptown Funk up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Funk you up, Uptown Funk you up

Uptown Funk you up, Uptown you up (say whaa?!)
Uptown Funk you up
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang