Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
lemonVN
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:17:29
203 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh
Doh doh doh, doh doh, doh doh
Doh doh doh, doh (Aaaaaaow!)
This hit
That ice cold
Michelle Pfeiffer
That white gold
This one, for them hood

Them good girls
Straight masterpieces
Stylin', while in
Livin' it in the city
Got on with Saint Laurent
Got kiss myself I'm pretty
too hot (hot damn)
Called police and a fireman

I'm too (hot damn)
Make a wanna retire, man
too hot (hot damn)
my name you know who I am
I'm hot (hot damn)

Am I 'bout that money
Break it down
hit you hallelujah (whuoo)
Girls hit hallelujah (whuoo)
Girls hit you hallelujah
'Cause Uptown Funk give it to you

'Cause Uptown Funk give it to you
Uptown Funk gon' give it to you
Saturday night and in the spot
Don't believe me, watch (Come on)
Doh
Doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)

Don't me, just watch
Doh
Doh doh doh doh doh, doh doh (Hah!)
Don't believe me, watch
believe me, just watch
Don't believe me, watch

Don't believe me, watch
Hey, hey, hey, oh!
Stop
Wait a minute
Fill my cup put some liquor in
Take sip, sign a check
Julio! Get the stretch!
to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
If we show up, gon' show out

than a fresh jar o' Skippy
I'm too (hot damn)
Called a police and fireman
I'm too hot (hot
Make a dragon retire, man

too hot (hot damn)
Say my name know who I am
too hot (hot damn)
Am bad 'bout that money
Break it down
Girls hit hallelujah (whuoo)

Girls your hallelujah (whuoo)
Girls hit your (whuoo)
'Cause Uptown Funk gon' it to you
'Cause Uptown Funk gon' give it you
'Cause Uptown Funk gon' give to you

Saturday night and we in the
Don't believe just watch (come on)
Doh
Doh doh doh, doh doh doh doh (Hah!)
Don't believe just watch
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)

Don't believe me, watch
Don't believe me, just
believe me, just watch
Don't believe just watch
Hey, hey, hey, oh!
Before we leave
me tell y'all a lil' something

Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
I said Uptown Funk up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Uptown Funk you up
Come on, dance
Jump on it
If sexy then flaunt it
If you freaky then own
brag about it, come show me
Come on, dance
Jump on it
If you then flaunt it

Well it's Saturday night we in the spot
believe me, just watch
Doh
Doh doh doh, doh doh doh, doh (Hah!)
Don't me, just watch
Doh
doh doh, doh doh doh, doh doh (Hah!)

Don't believe just watch
Don't me, just watch
Don't believe just watch
Don't believe me, watch
Hey, hey, hey, oh!
Uptown Funk you up, Uptown you up (say whaa?!)

Uptown Funk you up, Uptown Funk you
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say
Uptown you up, Uptown Funk you up
Uptown Funk you up, Uptown you up (say whaa?!)
Uptown Funk you up, Uptown Funk up

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up whaa?!)
Uptown Funk you up
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang