Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Beautiful Sunday

Gửi Bài hát >>
Nguyễn Trần Nhật Anh
Thứ 2, ngày 05/11/2018 09:00:00
243 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Sunday morning with the lark
Think take walk in the park
Hey hey hey it's a day
I've got someone waiting for
And When I see her I know that she'll

Hey hey hey it's a day
Ha ha beautiful Sunday
This is my my my day
When you said said said said that you me
Oh my my my a beautiful day

Birds are singing you're by side
Let's take the car and go a ride
Hey hey It's a beautiful day
We'll drive on and the sun
Making Sunday go on and

Hey hey hey a beautiful day
Ha ha ha beautiful
This my my my beautiful day
When say said said said said that you love me
Oh my my It's a beautiful day

Ha ha ha Sunday
This is my my beautiful day
When you said said said said that you me
my my my It's a beautiful day
Ha ha beautiful Sunday

This is my my beautiful day
When you said said said that you love me
Oh my my my it's a day
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang