Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

IDOL - Nightcore

Gửi Bài hát >>
#MỐC | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:55:16
570 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
You can call artist
You can me idol
Any other title, You come with
I don't care
I'm proud it, I'm wild and free
No more irony, Never

I was me
What's going on?
Talk the talk
Think won't get caught
Talkin'
Talkin'
Talkin'
do what i do
So go worry bout yourself
can't stop me lovin' myself
Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't me lovin' myself

Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't me lovin' myself
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
I'm so fine wherever i
Dashing so quick or and slow
It's okay
I'm in love with
It's okay
I found my happiness

Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't stop lovin' myself
Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't stop lovin' myself
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
You can't me lovin' myself
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
You can't stop lovin' myself
5
25 sao / 5 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang