Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

IDOL - Nightcore

Gửi Bài hát >>
#MỐC | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/10/2018 21:55:16
724 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You can me artist
You can call me
Any title, You come up with
I don't care
I'm proud of it, I'm wild free
more irony, Never frontin

I was me
What's going on?
Talk the talk
you won't get caught
Talkin'
Talkin'
Talkin'
do what i do
So go on worry bout
You can't stop lovin' myself
Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't stop me lovin'

Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't me lovin' myself
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
I'm so fine wherever go
Dashing so quick or and slow
It's okay
I'm in love my-myself
It's okay
I have found happiness

Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't stop me lovin'
Hoo Hoo
Eolssu johda
You can't stop me myself
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
You stop me lovin' myself
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah
You can't stop me lovin'
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
25 sao / 5 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang