Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

She - Groove Coverage

Gửi Bài hát >>
Nguyễn Hương Giang | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 09:09:44
323 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
She hangs out every day near by the
Having a Heineken asleep
She so sexy when she's walking the sand
Nobody ever put a on her hand
Swim to oceanshore fish in the sea

She is the story story is she
She sings to the moon and the in the sky
Shining high above you shouldn't ask why
She the one that you never forget
She is the heaven-sent you met

Oh, she must be reason why God made a girl
is so pretty all over the world
She puts rhythm, the beat in the drum
comes in the morning, in the evening she's gone
Every little hour every you live

Trust eternity that's what she gives
She like Marilyn, walks like Suzanne
She talks like Monica and
She wins everything that she might do
And she respect you forever just you

She is the one that you never
She is the heaven-sent you met
Oh, she must be the reason why God a girl
She is so pretty over the world
She is so pretty over the world

She is so pretty
She is like and me
Like them like we
She is you and me
She is the one that never forget
She is the heaven-sent angel you
Oh, she must be reason why God made a girl

She is so pretty all the world
She is the one that you forget
She is the heaven-sent angel you
Oh she must be the reason why God a girl
She is so all over the world

Na na na na
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang