Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

She - Groove Coverage

Gửi Bài hát >>
Nguyễn Hương Giang
Thứ 2, ngày 05/11/2018 09:09:44
90 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
hangs out every day near by the beach
Having Heineken falling asleep
She looks so sexy when she's the sand
Nobody put a ring on her hand
Swim to the oceanshore fish in the

She is story the story is she
She sings to moon and the stars in the sky
Shining from high you shouldn't ask why
[Chorus]
She is the one that never forget
She the heaven-sent angel you met

Oh, she must be the reason why God made a
She is so all over the world
She puts the rhythm, beat in the drum
comes in the morning, in the evening she's gone
little hour every second you live

Trust in eternity that's what she
She looks like walks like Suzanne
talks like Monica and Marianne
She wins in that she might do
she will respect you forever just you

[Chorus]
is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you
Oh, she must be the reason why God a girl
She so pretty all over the world
She is so pretty all the world

She is so pretty
She is like you me
Like them like we
She is in and me
[Chorus]
She is the that you never forget
She is the heaven-sent angel you
Oh, she must be the reason why made a girl

She is so pretty all the world
She is the one that you never
She is the heaven-sent angel you
Oh she must be the why God made a girl
is so pretty all over the world

Na na na na
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang