Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

She - Groove Coverage

Gửi Bài hát >>
Nguyễn Hương Giang | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 09:09:44
413 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
She hangs every day near by the beach
Having Heineken falling asleep
She so sexy when she's walking the sand
Nobody ever put a ring on her
Swim to the oceanshore fish in the

She is story the story is she
sings to the moon and the stars in the sky
Shining from high above you ask why
She the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you

Oh, must be the reason why God made a girl
She is so pretty over the world
She puts the the beat in the drum
She comes in the morning, in the evening she's
Every little every second you live

Trust in eternity that's she gives
She looks like walks like Suzanne
She talks like Monica and
She in everything that she might do
And she will you forever just you

She is the one that you forget
She is the angel you met
Oh, she must be the reason why God made a
She is so all over the world
She is so pretty all over world

She is so pretty
She is like you and
Like them like we
She is in you me
She is the one you never forget
She is the heaven-sent angel you
Oh, she must be the why God made a girl

is so pretty all over the world
She is one that you never forget
She is the heaven-sent angel met
Oh she be the reason why God made a girl
She is pretty all over the world

Na na na na
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang