Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Why Not Me - Enrique Iglesias

Gửi Bài hát >>
ANGEL | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:11:50
326 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Escaping without you with shadows on the wall
My mind is running wild tryin hard not to
You told me that you love me say I'm just a friend
My heart is broken up into
Cos i know I'll free my soul

trapped between true love and being alone
When my eyes are closed greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the
Why oh tell me why not me
Why oh why we meant to be

Baby i know i could be all need
Why why oh why
I wanna love you
If you only knew how much love you
So why not me
The day after I'll still be around
To catch you when you fall and let you down

You say we're forever our love will never end
I've tried come up but it's drowning me to know
You'll never my soul
trapped between true love and being alone
When my are closed the greatest story told

woke and my dreams are shattered here on the floor
Tell me baby
why oh tell me why not me
Why oh we were meant to be
Baby i know i could be all need
Why oh why why

I wanna love you
you only knew how much I love you
So why not me
You won't ever know
How far we go
You won't ever know
far we can go go
Why oh tell me why not me
oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you
Why oh oh why
Why oh why tell me why not
Why oh why we meant to be
Baby I know could be all you need

Why oh why why oh why
I wanna love you
If you only knew how I love you
So why not me
not me, why not me)
Bình luận:
Lý Tư Uyển_Sun | Chat Online
Chủ nhật, ngày 11/11/2018 12:33:53
Hay đấy 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang