Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Why Not Me - Enrique Iglesias

Gửi Bài hát >>
ANGEL | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:11:50
423 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
nights without you with shadows on the wall
My mind running wild tryin hard not to fall
You told me that you love me but say I'm just a
My heart is broken up into
Cos i know I'll never free soul

It's trapped true love and being alone
When my eyes are closed the greatest told
I woke and my dreams shattered here on the floor
Why oh why tell why not me
oh why we were meant to be

Baby i i could be all you need
Why why oh why
I wanna love you
If only knew how much i love you
So why not me
The day tomorrow I'll still be around
To catch you when you fall and ever let down

You that we're forever our love will never end
I've tried to come up but it's me to know
You'll never feel soul
It's trapped between true love and alone
When my eyes are closed the story told

I woke my dreams are shattered here on the floor
Tell me baby
why oh why tell me not me
Why oh why were meant to be
Baby i know could be all you need
Why oh oh why

I wanna love you
If you only knew how much I you
So why not me
You won't ever know
How we can go
You won't ever know
How far we can go
Why why tell me why not me
oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you
Why why oh why
Why oh tell me why not me
Why oh why we were meant to
Baby know I could be all you need

oh why oh why oh why
I wanna love you
If you knew how much I love you
So why not me
not me, why not me)
Bình luận:
Lý Tư Uyển_Sun | Chat Online
Chủ nhật, ngày 11/11/2018 12:33:53
Hay đấy 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang