Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

What Lovers Do - Maroon 5

Gửi Bài hát >>
ANGEL
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:36:20
153 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
[Verse 1: Adam Levine]
Say say say, hey now baby
Oh mama, don't play now
Say say say, hey hey baby
Said let's get one straight now baby
Tell me tell me if you love me or not, love me or not, love me not

I bet house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me not
wishin' for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
[Hook: Adam Levine]
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' to do what do (ooh)
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' to do lovers do (ooh)

[Verse 2: SZA]
Say say say, hey now baby
You gonna make me hit you with that lay down, baby
Say say say, hey hey baby
You know what I need, not the game now baby ohhh)
[Chorus: Adam Levine]
Tell me, tell me if love me or not, love me or not, love me or not

I'll bet the house on you, am I lucky or not, lucky or lucky or not?
You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me not
wishin' for you am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
[Hook: Adam Levine]
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' do what lovers do
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
do what lovers do (ooh)

What lovers do
What lovers do
What lovers do
[Bridge: Adam Levine & SZA]
Aren't we too grown games?
Aren't we too grown to around?
Young enough to chase
But old enough know better
Are we too grown changin'?
Are we too grown to around?

Oh and I can't wait forever
Both us should know better
{Hook: Levine & SZA]
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' do what lovers do
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' do what lovers

Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' what lovers do
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' do lovers do
Ooooh, oooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
Tryna' do what lovers
Ooh, ooh
Been wishin' for you
Ooh, ooh
do what lovers do
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang