Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Shake It Off - Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
ANGEL
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:53:04
268 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I stay out late
Got nothing my brain
That's what people say
mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
I go on many dates
But I can't make them
least that's what people say

Mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, won't moving
It's like got this music
In my mind saying "It's be alright"
'Cause the players gonna
play play play play
And the gonna hate

hate hate hate hate
Baby I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, I Shake it
Heart breakers gonna break
break break break break
And the gonna fake
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
I it off, I Shake it off

I never a beat
I'm lightening on my
And what they don't see
mmm mmm
That's what they see
mmm mmm
I'm on my own

(Dancing on my own)
I make the moves up I go
(Moves up as go)
And that's what they know
mmm mmm
That's they don't know
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, stop grooving

It's I got this music
In my mind saying "It's be alright"
'Cause the gonna play
play play play play
And haters gonna hate
hate hate hate hate
I'm just gonna shake shake shake shake shake

I Shake it off, I it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers gonna
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
I it off, I Shake it off
Shake it off
I Shake it off
I I I shake if

I Shake it Off
I I I it off
I Shake it Off
I I I Shake it
I Shake it Off
Hey Hey Hey think while you've been getting down and out about the liars
And the dirty cheats of the world
You could've been getting down to sick beat

My ex-man brought his girlfriend
like "Oh my God"
But I'm just shake
And the fella over there
With the hella good

Won't you come over
We can shake shake
Yeah Ohhh
'Cause the players gonna
play play play play
the haters gonna hate
hate hate hate hate
(Haters gonna hate)
Baby, I'm gonna shake shake shake shake shake

I it off, I Shake it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers gonna
fake fake fake fake
Baby, I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, I Shake if
it off, I Shake it off

I I shake if off
I Shake it off
I I shake if off
I shake if off
I Shake it Off
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang