Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Shake It Off - Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
ANGEL
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:53:04
94 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I out too late
Got nothing in brain
That's what people say
mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
I go on many dates
But I can't make stay
At least that's people say

Mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, won't moving
It's like I got music
In my mind saying "It's gonna be
'Cause the players play
play play play play
And the gonna hate

hate hate hate hate
I'm just gonna shake shake shake shake shake
Shake it off, I Shake it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the gonna fake
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake off, I Shake it off

never miss a beat
I'm on my feet
And that's what don't see
mmm mmm
That's what they see
mmm mmm
I'm dancing on own

(Dancing on my own)
I make the up as I go
(Moves up I go)
that's what they don't know
mmm mmm
what they don't know
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, stop grooving

It's like got this music
In my mind saying gonna be alright"
'Cause players gonna play
play play play play
And the gonna hate
hate hate hate hate
Baby I'm just gonna shake shake shake shake

I it off, I Shake it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers gonna
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, I it off
Shake it off
I Shake it off
I I I shake off

I Shake it Off
I I Shake it off
I Shake it Off
I I Shake it Off
I Shake it Off
Hey Hey Hey Just think while you've been down and out about the liars
the dirty dirty cheats of the world
could've been getting down to this sick beat

ex-man brought his new girlfriend
like "Oh my God"
I'm just gonna shake
And to fella over there
With the hella hair

Won't come over baby
We can shake shake
Yeah Ohhh
the players gonna play
play play play play
And the haters gonna
hate hate hate hate
(Haters gonna hate)
Baby, I'm gonna shake shake shake shake shake

I Shake it off, I Shake off
Heart breakers gonna break
break break break break
And Fakers gonna fake
fake fake fake fake
Baby, I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, I Shake if
Shake it I Shake it off

I I shake if off
I Shake it off
I I shake if off
I shake if off
I Shake it Off
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang