Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Shake It Off - Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
ANGEL
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:53:04
185 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I stay out too
Got nothing in brain
That's what people say
mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
I on too many dates
But can't make them stay
At least that's what people

Mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, won't stop
It's I got this music
In my mind saying "It's be alright"
'Cause players gonna play
play play play play
And the gonna hate

hate hate hate hate
Baby I'm just gonna shake shake shake shake
I it off, I Shake it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers fake
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake off, I Shake it off

I never miss a
I'm lightening on my
that's what they don't see
mmm mmm
That's what they don't
mmm mmm
I'm dancing my own

(Dancing on my own)
I make the moves up as go
(Moves up as go)
that's what they don't know
mmm mmm
what they don't know
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, stop grooving

like I got this music
In my mind saying "It's be alright"
'Cause the players gonna
play play play play
And the haters hate
hate hate hate hate
Baby I'm just gonna shake shake shake shake

I Shake it off, I Shake off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers fake
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
Shake it off, I Shake it off
Shake it off
I Shake it off
I I I shake off

I Shake it Off
I I Shake it off
I Shake it Off
I I Shake it Off
I Shake it Off
Hey Hey Just think while you've been getting down and out about the liars
And the dirty dirty cheats of the
You could've been getting to this sick beat

My ex-man brought new girlfriend
She's like my God"
But I'm just shake
to the fella over there
With the hella good

Won't you come over
can shake shake shake
Yeah Ohhh
'Cause the players gonna
play play play play
And the haters gonna
hate hate hate hate
(Haters gonna hate)
I'm just gonna shake shake shake shake shake

I Shake it I Shake it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers gonna
fake fake fake fake
Baby, I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, Shake if off
Shake it off, I Shake it

I I shake if off
I Shake it off
I I I shake off
I shake if off
I Shake it Off
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang