Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Shake It Off - Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
ANGEL | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 20:53:04
315 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I stay out too
Got nothing my brain
That's what people say
mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
go on too many dates
But I can't make them
At least that's what say

Mmm mmm
That's what people say
mmm mmm
But I keep cruising
stop, won't stop moving
It's like I got music
In my mind saying "It's gonna be
'Cause the gonna play
play play play play
And the haters hate

hate hate hate hate
I'm just gonna shake shake shake shake shake
Shake it off, I Shake it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the gonna fake
fake fake fake fake
Baby
I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, I Shake it

I never miss a
I'm lightening on feet
And what they don't see
mmm mmm
That's what don't see
mmm mmm
I'm on my own

(Dancing on my own)
I make the moves up as I
(Moves up I go)
And that's what they know
mmm mmm
That's what don't know
mmm mmm
But I keep cruising
Can't stop, won't stop

like I got this music
In my saying "It's gonna be alright"
'Cause the gonna play
play play play play
And the haters gonna
hate hate hate hate
Baby I'm just gonna shake shake shake shake

I Shake it off, I Shake it
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers gonna
fake fake fake fake
Baby
I'm gonna shake shake shake shake shake
Shake it off, I Shake it off
Shake it off
I Shake it off
I I I shake off

I Shake it Off
I I I Shake it
I Shake it Off
I I Shake it Off
I Shake it Off
Hey Hey Hey Just think while you've getting down and out about the liars
And the dirty dirty cheats of world
You could've been getting down to sick beat

ex-man brought his new girlfriend
She's like "Oh my
But I'm just shake
And to the over there
With the hella hair

Won't you come baby
We can shake shake
Yeah Ohhh
'Cause players gonna play
play play play play
And the haters gonna
hate hate hate hate
(Haters gonna hate)
I'm just gonna shake shake shake shake shake

I Shake it off, I it off
Heart breakers gonna break
break break break break
And the Fakers gonna
fake fake fake fake
Baby, I'm just gonna shake shake shake shake
I Shake it off, Shake if off
Shake off, I Shake it off

I I shake if off
I Shake it off
I I I if off
I shake if off
I Shake it Off
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang