Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Greatest - Sia

Gửi Bài hát >>
ANGEL | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 21:08:16
303 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Uh-oh, running out of breath, but
Oh, I, got stamina
Uh-oh, running I close my eyes
oh, I got stamina
And uh-oh, I see another to climb

But I, I stamina
And uh-oh, I need lover to be mine
Cause I got stamina
Don't give up, I won't up
give up, no no no

Don't up, I won't give up
Don't give up, no no
I'm to be the greatest, I'm alive
I'm free to be the greatest here tonight, greatest
The greatest, the alive

greatest, the greatest alive
uh-oh, running out of breath, but I
Oh, I, I got
Uh-oh, running now, close my eyes
But, oh, I stamina

And oh yeah, running through the waves of oh oh
I got stamina
And yeah, I'm running and I'm just enough
And uh-oh, I stamina
Don't give up, won't give up
Don't give up, no no

Don't give up, I give up
Don't give up, no no
I'm free to be the I'm alive
I'm free to be the here tonight, the greatest
The the greatest alive

The greatest, the greatest
Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
Hey, I the truth
Hey, I am the wisdom of the fallen, the youth
Hey, I am greatest, hey, this is the proof
Hey, I work hard, pray pay dues, hey

I transform with I'm hands-on with effort
I fell twice before, my bounce back was
will get you, and the critics will test you
But the strong will survive, another scar may you, ah
Don't give up (no no), I won't give (no no)

Don't up, no no no (nah)
give up, I won't give up
Don't give up, no no
I'm free be the greatest, I'm alive
I'm free to be the greatest here tonight, greatest

The the greatest alive
(Don't give up, don't up, don't give up, no no no)
The greatest, the greatest
(Don't give up, give up, don't give up, no no no)
The greatest, the greatest

(Don't give up, don't give up, give up, I got stamina)
greatest, the greatest alive
(Don't up, don't give up, don't give up, I got stamina)
The the greatest alive
(Don't give up, don't give up, don't up, I got stamina)

The greatest, the greatest
(Don't give up, don't give up, don't give up, I stamina)
greatest, the greatest alive
(Don't give up, don't give up, give up, I got stamina)
The greatest, greatest alive

(Don't give up, don't give don't give up, I got stamina)
The greatest, greatest alive
(Don't give up, don't give up, don't give up, I got
greatest, the greatest alive
(Don't give up, don't give up, don't give up, got stamina)

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang