Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Solo - Nightcore ft. Clean Bandit (Male version)

Gửi Bài hát >>
#MỐC
Thứ 3, ngày 06/11/2018 22:07:31
478 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
woop woop woop woop woop woop
I never meant leave you hurting
never meant to do the worst thing
Not to you (it solo, everybody)
'Cause every time read your message

I wish wasn't one of your exes
I'm the fool (it solo, solo, everybody)
Since you've been gone
dancing on my own
There's boys up in my
But they can't turn me

'Cause baby, the only one I'm coming for
I can't take more, no more, no more
I wanna f-woop woop, but I'm broken hearted
but I like to party
T-t-touch but I got

Here on my own
I wanna f-woop woop, but I'm broken hearted
but I like to party
T-t-touch but I got
So I do solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
Every single night lose it

I can't even hear the without you
It solo, solo, everybody
Ah, yeah, yeah
Try stop myself from calling
But I really wanna know if you're with someone new (it It solo, solo,
Since you've been gone
I've been dancing on my
There's boys up my zone

But they can't turn me
'Cause baby you're only one I'm coming for
I take no more, no more, no more
I wanna woop woop, but I'm broken hearted
Cr-cr-cry but I to party

T-t-touch but got nobody
Here on my own
I wanna woop woop, but I'm broken hearted
but I like to party
T-t-touch but got nobody
I do it solo

It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
Can't do it solo
I wanna f-woop woop woop, I'm broken hearted
Cr-cr-cry but I like to
but I got nobody
Here on my own (here my own)
I wanna f-woop woop woop, but I'm broken

but I like to party
T-t-touch but I got
So do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
So I it solo
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang