Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Solo - Nightcore ft. Clean Bandit (Male version)

Gửi Bài hát >>
#MỐC
Thứ 3, ngày 06/11/2018 22:07:31
193 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
Woop woop woop woop woop woop
I never meant to leave hurting
I never meant to do the thing
to you (it solo, solo, everybody)
'Cause every time read your message

wish I wasn't one of your exes
Now I'm fool (it solo, solo, everybody)
Since you've been gone
dancing on my own
There's boys in my zone
they can't turn me on

'Cause you're the only one I'm coming for
I can't no more, no more, no more
I wanna f-woop woop, but I'm broken hearted
Cr-cr-cry but I to party
T-t-touch but I got

Here on my own
wanna f-woop woop woop, but I'm broken hearted
Cr-cr-cry but I like to
T-t-touch I got nobody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
Every single night lose it

I can't even hear the music you
It solo, solo, everybody
Ah, yeah, yeah
Try stop myself from calling
But I really wanna know if you're with someone (it It solo, solo, everybody
Since you've been gone
I've been dancing my own
There's boys up in zone

But can't turn me on
'Cause baby you're the only one I'm for
I can't take more, no more, no more
I wanna f-woop woop woop, but I'm hearted
Cr-cr-cry but I like to

T-t-touch but I nobody
Here on my own
I wanna woop woop, but I'm broken hearted
Cr-cr-cry but I like party
T-t-touch but got nobody
So do it solo

It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
Can't do it solo
I f-woop woop woop, but I'm broken hearted
Cr-cr-cry but I to party
T-t-touch but I nobody
Here my own (here on my own)
I wanna f-woop woop woop, but I'm broken

Cr-cr-cry but I like party
T-t-touch I got nobody
So do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
It solo, solo, everybody
It solo, solo, everybody
It solo, everybody
It solo, solo, everybody
I do it solo
I do it solo
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang