Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Beautiful in White - Westlife

Gửi Bài hát >>
❤Alida❤
Thứ 2, ngày 05/11/2018 21:27:27
297 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Not sure you know this
But when first met
I got so nervous I couldn't
In that very moment
found the one and
life had found its missing piece

So as as I live I love you
Will and hold you
You so beautiful in white
And from now till my last breath
This day I'll cherish
You look so in white

Tonight
What we have is
My love is endless
And with this ring I say to the
You're my reason you're all that I believe in
With all my heart I every word
So long as I live I love you

Will and hold you
look so beautiful in white
And from now till my very breath
This day I'll cherish
You look beautiful in white
Tonight
You look so in white

So beautiful in white
Tonight
And a daughter is what our future holds
I hope she has eyes
Finds like you and I did
Yeah, when she falls in love we let her go
I'll walk her the aisle

She'll so beautiful in white
You look so beautiful in
So as long as I live love you
Will and hold you
You look beautiful in white

And from now till very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful white
Tonight
look so beautiful in white
Tonight
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang