Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Beautiful in White - Westlife

Gửi Bài hát >>
❤Alida❤ | Chat Online
Thứ 2, ngày 05/11/2018 21:27:27
343 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Not sure if you know
But when we first
I so nervous I couldn't speak
In that very moment
found the one and
My had found its missing piece

as long as I live I love you
Will have and you
look so beautiful in white
from now till my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful white

Tonight
What we have is
My love is endless
And with this ring I say the world
You're my every reason you're all that I in
all my heart I mean every word
So as as I live I love you

Will have and you
You look so in white
And from now till my very last
This day I'll cherish
You so beautiful in white
Tonight
look so beautiful in white

So beautiful in white
Tonight
And if a daughter is what our future
I hope she has eyes
Finds love like and I did
Yeah, but when she falls in love we her go
I'll her down the aisle

look so beautiful in white
You so beautiful in white
as long as I live I love you
Will and hold you
You look so beautiful in

And from now till very last breath
This day I'll cherish
You so beautiful in white
Tonight
You look so beautiful white
Tonight
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang