Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

7 Rings - Ariana Grande

Gửi Bài hát >>
Lanh Phạm | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/05/2019 22:26:56
72 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Beakfast at Tiffany's and of bubbles
Girls with tattoos like getting in trouble
Lashes and ATM machines
Buy myself of my favorite things
through some bad shit, I should be a sad bitch

Who woulda thought it'd turn me a savage?
Rather be tied up with and not strings
my own checks like I write what I sing
My wrist, stop my neck is flossin'
Make big deposits, my gloss poppin'

You like my hair? Gee, thanks, just bought
I see it, like it, I want it, I got it
I want it, I got it, I want it, I got
I want it, I got it, I it, I got it
You like my hair? Gee, thanks, just bought

I it, I like it, I want it, I got it
Wearing a ring, ain't gon' be no "Mrs."
Bought diamonds for six of my bitches
I'd rather spoil all my friends with riches
Think retail therapy my addiction

said money can't solve your problems
Must not have had enough to solve 'em
They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of
Happiness is the same price red-bottoms
My smile is beamin', my skin gleamin'

The way it shine, I know you've seen
I bought a crib for the closet
Both his and hers, I it, I got it
I want it, I got it, I want I got it
I it, I got it, I want it, I got it

You my hair? Gee, thanks, just bought it
I see it, I it, I want it, I got it
Got my receipts, be like phone numbers
If it ain't money, then number
Black card is my card

The way it be settin' tone for me
I don't mean to brag, but I like, "Put it in the bag," yeah
When you see them racks, stacked up like my ass, yeah
Shoot, go from the store the booth
Make it all back in one loop, give me the

Never I got the juice
Nothing but net we shoot
Look at neck, look at my jet
Ain't enough money to pay me respect
Ain't no when I'm on the set

If I it, then that's what I get, yeah
I want it, got it, I want it, I got it
I want it, I got it, I it, I got it
You like my hair? thanks, just bought it
I it, I like it, I want it, I got it

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang