Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Billie Jean - Michael Jackson

Gửi Bài hát >>
Nakroth | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/05/2019 22:48:27
41 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
She was more like a beauty queen from movie scene
I said don't mind, but what do you mean, I the one
Who will dance on the floor in round
She said I am the one, who will dance on the floor in the
She told me her name was Billie Jean, as she a scene

Then every head turned with eyes that of being the one
Who will dance the floor in the round
People always told me be of what you do
And don't go around young girls' hearts
mother always told me be careful of who you love

And be careful what you do 'cause the lie becomes the truth
Billie Jean is not my
She's just a girl who claims that I the one
But the kid is not son
She says I am the one, but kid is not my son

For forty days and nights
The was on her side
But who can stand she's in demand
Her schemes and plans
we danced on the floor in the round
So take strong advice, just remember to always think twice

Do twice, do think twice
She told my baby we'd danced three, then she looked at me
Then showed a photo my baby cried his eyes were mine
'Cause we danced on floor in the round, baby
People always told me be careful of what you

And don't go around breaking girls' hearts
She came stood right by me
Just the smell of perfume
This much too soon
She called me to room

Billie Jean not my lover
just a girl who claims that I am the one
But the kid not my son
Billie Jean not my lover
just a girl who claims that I am the one

But the is not my son
She says I am the one, but the kid is not my
She says I am the but the kid is not my son
Billie Jean is not my
She's just a girl who that I am the one

But the kid not my son
She I am the one, but the kid is not my son
She says am the one
You what you did
She says he is my son (breaking my babe)

says I am the one
Jean is not my lover
Jean is not my lover
Billie Jean is my lover
Jean is not my lover

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang