Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Happy - Pharrell Williams

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:11:17
825 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
It might seem crazy what I'm about say
Sunshine she's here, you can take break
I'm a hot balloon that could go to space
the air, like I don't care baby by the way
Because I'm happy
along if you feel like a room without a roof

Because I'm happy
Clap along if feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel that's what you wanna do
come bad news, talking this and that
give me all you got, and don't hold it back

Well, I should warn you I'll be just fine
offense to you, don't waste your time
Here's why
Because I'm happy
Clap along if you feel a room without a roof
Because I'm happy
along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if know what happiness is to you

Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you do
Bring down, can't nothing
Bring me down
My is too high to bring me down
Can't nothing, bring me
I said, let me you now

Bring me down, can't bring me down
My level is too high to me down
Can't bring me down
I said
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the

Because I'm happy
Clap along you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along if you like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
along if you know what happiness is to you

Because I'm happy
Clap if you feel like that's what you wanna do
Bring me down can't
Bring me down my level is high
Bring me can't nothing
me down, I said

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is truth
Because I'm happy
Clap along you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you like that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a

Because I'm happy
Clap along you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness to you
Because I'm happy
along if you feel like that's what you wanna do
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang