Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Happy - Pharrell Williams

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:11:17
114 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
It might crazy what I'm about to say
Sunshine here, you can take a break
a hot air balloon that could go to space
With air, like I don't care baby by the way
Because I'm happy
Clap along if you like a room without a roof

Because I'm happy
Clap along if you feel like is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's you wanna do
Here come bad news, talking and that
Well, give me all you got, and hold it back

Well, I should warn you I'll be just fine
No offense to you, waste your time
Here's why
Because I'm happy
along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know happiness is to you

Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna
me down, can't nothing
Bring me down
My level is too high bring me down
Can't nothing, me down
I said, let me tell you

Bring me down, nothing, bring me down
My level too high to bring me down
Can't nothing bring me
I said
Because I'm happy
Clap if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if feel like happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along if you know what happiness to you
Because I'm happy
Clap along if you like that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a
Because I'm happy
Clap along if feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along you know what happiness is to you

Because I'm happy
Clap along if you feel like that's you wanna do
Bring me can't nothing
Bring me down level is too high
Bring me down nothing
Bring me down, said

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room a roof
Because I'm happy
Clap along if you like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap if you feel like a room without a roof

Because I'm happy
Clap along if feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's you wanna do
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang