Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Happy - Pharrell Williams

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:11:17
211 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
It might seem crazy what about to say
Sunshine she's here, can take a break
I'm a hot air balloon that go to space
With the air, like don't care baby by the way
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a

Because I'm happy
Clap along if you feel like is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to
Because I'm happy
Clap if you feel like that's what you wanna do
Here come bad talking this and that
Well, give me all you and don't hold it back

Well, I probably warn you I'll be just fine
No offense to you, waste your time
Here's why
Because I'm happy
along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to

Because I'm happy
along if you feel like that's what you wanna do
me down, can't nothing
Bring me down
level is too high to bring me down
Can't nothing, bring down
I said, let me you now

Bring down, can't nothing, bring me down
My level too high to bring me down
Can't nothing bring me
I said
Because I'm happy
Clap along if you feel like room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like is the truth

Because I'm happy
Clap along if you know what happiness to you
Because I'm happy
Clap if you feel like that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is you

Because I'm happy
Clap if you feel like that's what you wanna do
me down can't nothing
Bring down my level is too high
Bring me down nothing
Bring me I said

Because I'm happy
Clap along you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if feel like that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a

Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the
Because I'm happy
Clap along if you know happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel that's what you wanna do
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang