Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

All About That Bass - Meghan Trainor

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:24:30
229 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Because you I'm all about that bass
'Bout that bass, no
I'm all that bass
'Bout that bass, treble
I'm all about bass

'Bout that bass, no
all about that bass
'Bout that bass
Yeah, pretty clear, I ain't no size two
But I can shake it, shake it, like I'm supposed do
'Cause got that boom boom that all the boys chase

And the right junk in all the right places
I see magazine working that Photoshop
We know that shit ain't come on now, make it stop
If you got beauty, beauty, just raise up
'Cause every inch of you is perfect the bottom to the top

my momma she told me don't worry about your size
She says, Boys like little more booty to hold at night
You I won't be no stick figure silicone Barbie doll
So if that's what you're into, then go ahead move along
Because you know I'm all that bass

'Bout that bass, no
I'm all that bass
'Bout that bass, no
I'm all that bass
'Bout that no treble

I'm about that bass
'Bout that bass
I'm bringing booty back
Go ahead tell them skinny bitches that
No, I'm just playing, I know you think you're
But I'm here to tell
inch of you is perfect from the bottom to the top

Yeah my mama she told don't worry about your size
She says, Boys a little more booty to hold at night
You know I won't be no stick figure, silicone Barbie
So if that's what you're into, then go ahead and move
you know I'm all about that bass

'Bout that bass, treble
I'm all about that
that bass, no treble
I'm all about that
'Bout that bass, treble

I'm about that bass
'Bout that bass
you know I'm all about that bass
that bass, no treble
I said I'm all about bass
'Bout that bass, no

I'm all about bass
'Bout that bass, treble
I'm about that bass
'Bout that bass
Because you know I'm all about bass
'Bout that no treble

all about that bass
'Bout that bass, treble
I'm all about that
'Bout that bass, no
I'm about that bass

'Bout that bass
I'm all that bass
'Bout that bass
I'm about that bass
Bout that bass
You know you this bass
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang