Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

All About That Bass - Meghan Trainor

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:24:30
85 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
you know I'm all about that bass
'Bout that bass, treble
I'm about that bass
'Bout that no treble
I'm about that bass

'Bout that bass, treble
I'm all about that
'Bout that bass
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size
But can shake it, shake it, like I'm supposed to do
'Cause I got that boom boom that all the chase

And all right junk in all the right places
see the magazine working that Photoshop
We know that ain't real, come on now, make it stop
If you got beauty, just raise 'em up
'Cause every inch of you is perfect from the bottom the top

Yeah, my momma she told me don't about your size
She says, Boys a little more booty to hold at night
You know I be no stick figure silicone Barbie doll
So if that's what you're into, then go and move along
Because you know I'm all about that

that bass, no treble
I'm all that bass
'Bout that no treble
I'm all about bass
'Bout that bass, treble

I'm all that bass
'Bout that bass
I'm bringing booty back
Go and tell them skinny bitches that
No, I'm just playing, I know you you're fat
But I'm here to you
Every inch of you is from the bottom to the top

Yeah my mama she told me, don't worry about size
She says, Boys like a little more booty to at night
You know won't be no stick figure, silicone Barbie doll
if that's what you're into, then go ahead and move along
Because know I'm all about that bass

'Bout that no treble
I'm all about bass
that bass, no treble
I'm all that bass
'Bout that bass, treble

all about that bass
'Bout that bass
Because you know I'm all that bass
'Bout that bass, no
I said all about that bass
'Bout bass, no treble

I'm all that bass
'Bout that bass, no
I'm all that bass
'Bout that bass
Because you know I'm all about that
'Bout that bass, treble

I'm all that bass
that bass, no treble
I'm about that bass
that bass, no treble
I'm all about that

'Bout that bass
all about that bass
'Bout that bass
I'm all about bass
Bout that bass
know you like this bass
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang