Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

All About That Bass - Meghan Trainor

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:24:30
143 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Because you I'm all about that bass
'Bout that no treble
all about that bass
'Bout bass, no treble
I'm about that bass

'Bout that no treble
I'm all that bass
'Bout that bass
Yeah, it's pretty clear, I ain't size two
But I can it, shake it, like I'm supposed to do
'Cause I got that boom boom that all boys chase

And all the right junk in the right places
I see magazine working that Photoshop
We know that shit ain't real, come on now, it stop
If you got beauty, beauty, just 'em up
every inch of you is perfect from the bottom to the top

Yeah, my momma told me don't worry about your size
She says, Boys like a more booty to hold at night
know I won't be no stick figure silicone Barbie doll
if that's what you're into, then go ahead and move along
Because you know all about that bass

'Bout that no treble
I'm all about that
'Bout that no treble
all about that bass
'Bout that no treble

I'm about that bass
'Bout that bass
I'm bringing booty back
Go ahead and tell them skinny bitches
No, I'm just I know you think you're fat
I'm here to tell you
Every inch you is perfect from the bottom to the top

Yeah my mama she me, don't worry about your size
She says, Boys like a little booty to hold at night
You know I won't be no figure, silicone Barbie doll
So if that's what you're into, go ahead and move along
Because you know I'm all that bass

'Bout that bass, no
all about that bass
'Bout bass, no treble
I'm all about bass
'Bout bass, no treble

all about that bass
'Bout that bass
Because you know all about that bass
'Bout that bass, treble
I said I'm all about that
that bass, no treble

I'm all about bass
that bass, no treble
I'm all that bass
'Bout that bass
Because you know I'm all about bass
'Bout bass, no treble

I'm all about that
'Bout bass, no treble
all about that bass
'Bout that no treble
I'm about that bass

'Bout that bass
I'm all that bass
'Bout that bass
I'm all about bass
Bout that bass
You you like this bass
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang