Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

BTS - Fake Love (Acoustic English Cover) - Elise (Silv3rt3ar)

Gửi Bài hát >>
Hoàng Duệ Thiên | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 23:27:31
109 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
If it was for you, I could pretend to be happy even when I sad
If it was for you, I could pretend to be strong even when it hurt bad
I wish love only needed love to perfect
I wish that all my could be hidden and kept
I grew a flower that could never bloom in a dream couldn't ever come true

I'm so sick of this fake fake love, fake love
I'm sorry but it's fake love, fake love, fake love
I wanna be a good man (just for
The world's in my hands for you)
I changed (just for you)

I dunno me (Who are you?)
In this too, can't seem to find you
forgot the route trying to get to you
I'm so unsure of times before who is the I thought I knew?
Talking to you reflecting through who the heck are you?

If was for you, I could pretend to be happy even when I was sad
If it was for you, I pretend to be strong even when it hurt real bad
I wish love only needed to be perfect
wish that all my flaws could be hidden and kept
I grew a that could never bloom

in a dream that couldn't ever come
Love you so bad, love so bad
I'll make a pretty lie up me to say
Love it's so love it's so mad
I'll become your let myself fade away

Love you so bad, love you bad
I'll make a pretty lie up for me to
Love it's so mad, it's so mad
I'll become your doll, myself fade away
I'm so sick of this fake love, fake love, love

I'm so sorry it's fake love, fake love, fake love
Why you sad?
I don't what to do
Try to smile
and just say “I love
Left for dead
gave up on myself too
Can it be?
Even you can't answer

You say I'm a stranger, when all I was try to be who you'd love
You say I'm not the one that you used to know well, one that you loved
do you mean by no?
My eyes, can't see
I don't know what true is… it's all fake love

Woo I dunno, I I dunno why
Woo even I, even don't know myself
Woo I just know, I just know, I know why
'Cause it's all fake fake love, fake love
Love you bad, love you so bad

I'll make pretty lie up for me to say
Love you so mad, love so mad
I'll become your doll, let fade away
Love you so bad, love you so
I'll make a pretty lie up for to say

you so mad, love you so mad
I'll become your doll, let myself away
I'm so sick this fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's fake love, love, fake love
If it was you, I could pretend to be happy even when I was sad

If it was for you, I could pretend to be strong even when it real bad
I wish love only love to be perfect
I that all my flaws could be hidden and kept
I grew a flower that never bloom in a dream that couldn't ever come true
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang