Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Clarity - Zedd

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:42:08
108 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
dive into frozen waves where the past comes back to life
Fight fear for the selfish pain, it was it every time
Hold still before we crash 'cause we both know how this ends
A clock 'til it breaks your glass and I drown in you again
'Cause you are piece of me I wish I didn't need

Chasing relentlessly, still fight and I know why
If our love is tragedy, why are you my
our love's insanity, why are you my clarity?
If our love is tragedy, why are you remedy?
If our love's insanity, are you my clarity?

Walk on through a red and refuse to make amends
It cuts deep through our and makes us forget all common sense
Don't speak as I try to leave 'cause both know what we'll choose
If pull then I'll push too deep and I'll fall right back to you
'Cause you the piece of me I wish I didn't need

Chasing relentlessly, still fight and I don't why
If our love is why are you my remedy?
If our love's insanity, are you my clarity?
Why are you clarity?
Why are you my

Why you my clarity?
Why are my remedy?
If our love is tragedy, why are you my
our love's insanity, why are you my clarity?
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang