Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Clarity - Zedd

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:42:08
179 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
High dive into frozen waves where the past comes back to
Fight fear the selfish pain, it was worth it every time
Hold still right before we 'cause we both know how this ends
A clock ticks 'til it breaks your glass and I drown you again
'Cause you are the piece of me I wish I didn't

Chasing relentlessly, still and I don't know why
our love is tragedy, why are you my remedy?
If love's insanity, why are you my clarity?
If our love is why are you my remedy?
If love's insanity, why are you my clarity?

Walk on through a parade and refuse to make amends
It cuts deep through our ground and makes forget all common sense
Don't speak as I try to leave 'cause we know what we'll choose
If you pull then I'll push too deep and I'll right back to you
'Cause you are the piece of me wish I didn't need

Chasing relentlessly, still and I don't know why
If our is tragedy, why are you my remedy?
our love's insanity, why are you my clarity?
Why are you clarity?
Why are my remedy?

Why are you clarity?
Why you my remedy?
If our love is tragedy, why are you remedy?
If our love's insanity, why are my clarity?
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang