Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Try - Colbie Caillat

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 15:33:00
147 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Put your make-up on
Get your nails done
Curl your hair
Run the extra mile
Keep it slim they like you, do they like you?
Get your sexy on
Don't be shy, girl
Take it off
This is what you want, to belong, they like you
Do you like you?
You don't have to try hard
You don't have to, give it away
You just have to get get up, get up, get up

You don't have to change a single
You don't to try, try, try, try
You have to try, try, try, try
You have to try, try, try, try
You don't have try

don't have to try
Get your shopping on, at mall, max your credit cards
You don't have to choose, buy all, so they like you
Do they like you?
Wait a second,
Why should you care, what they of you
When you're all alone, by yourself, do like you?

Do you like you?
You have to try so hard
You don't have to, it all away
You just have to get get up, get up, get up
You don't have to change single thing
don't have to try so hard

You have to bend until you break
You just have to get up, get up, get up, get
You don't have change a single thing
don't have to try, try, try, try
You don't to try, try, try, try

You don't have to try, try, try
You don't have to
You don't have to try, try, try
You have to try, try, try, try
You don't have to try, try, try

You have to try
You don't to try
3
3 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang