Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

What Is The Weather Like Today

Gửi Bài hát >>
Tô Thuý | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 23:47:17
58 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
What's the weather, what's the weather, today, like today?
Look outside the window, look outside the
Can you say? Can you
It's a sunny, it's a sunny, sunny sunny day
Go out the sunshine

Go in the sunshine
Play, play, play
Play, play, play
It's a it's a cloudy, cloudy day, cloudy day
Better get a sweater
Better get a sweater
If it's cold
If it's cold
It's a windy, it's a windy, windy day, day
Let's go fly kite now
Let's fly a kite now

Fly it high
Fly it high
It's a rainy, it's a rainy, rainy day, day
Better get a raincoat
Better get a raincoat
It's all wet
It's all wet
It's a snowy, it's a snowy, snowy day, day
Get coat and mittens
your coat and mittens
Burr, burr, burr, burr, burr

What's the weather, what's the weather, like today, today?
Look outside the look outside the window
you say? Can you say?
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang