Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Somebody Else - The 1975

Gửi Bài hát >>
Ming Thư
Thứ 7, ngày 04/05/2019 14:38:20
127 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
So you said, you found somebody
And I prayed, that that was a lie
So I I loved you one more time
In case that would your mind
You said I don't your body but I know that you can find yourself somebody else

Our love has gone and it doesn't feel like home when I hold you close
And I'm looking at you trying to figure out this is what you really want
You said I don't your body but I know that you can find yourself somebody else
I guess I don't want your body if you're wishing were lying here with someone else
So you said, you found, somebody

And I hoped, that this, goodbye
I can't help but wonder what went wrong
To make forever and gone
You said I don't want body but I know that you can find yourself somebody else
Our love has gone cold and it doesn't feel like home when I hold close

And I'm at you trying to figure out if this is what you really want
You said I don't want your body but I know that you can yourself somebody else
You said I don't want your body but I know that you can find somebody else
I guess I don't want your body if wishing you were lying here with someone else
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang