Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Believer - Imagine Dragons

Gửi Bài hát >>
Quân Dễ's huôh's | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 00:03:17
46 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
First things first
I' ma say the words inside my head
I'm fired up and tired of the way that things have oh-ooh
The way that things been, oh-ooh
Second things second
Don't you tell me what think that I could be
I'm the one at the sail, I'm the master of sea, oh-ooh

The master of sea, oh-ooh
I was from a young age
Taking sulking to the masses
Writing poems for the few
That look at me, took to shook to me, feeling me

Singing heartache from the pain
Taking my from the veins
Speaking my from the brain
Seeing beauty through the
Pain!
You made me a, made me a believer, believer

Pain!
You break me down, you build me believer, believer
Pain!
let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came
Pain!
made me a, you made me a believer, believer
Third things third
Send a prayer to ones up above

All the hate that you've heard has turned your spirit to dove, oh-ooh
Your spirit up above,
I was choking in the
Building my rain in the cloud
like ashes to the ground

Hoping my feelings, they drown
But they never did, ever ebbing and flowing
Inhibited, limited
it broke open and rained down
And rained down, like
Pain!
You made me a, you made me a believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer

Pain!
Oh let bullets fly, oh let them rain
My my love, my drive, it came from
Pain!
You made me a, you made me believer, believer
Last things last
By the grace of the fire and flames
You're the face of the future, the blood my veins, oh-ooh

The blood my veins, oh-ooh
But they never ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
it broke open and rained down
And rained down, like
Pain!
You made me a, you made me believer, believer
Pain!
You break me down, you build me believer, believer

Pain!
Oh let the bullets fly, let them rain
My life, my love, my drive, it came
Pain!
made me a, you made me a believer, believer
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang