Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Complicated - Dimitri Vegas & Like Mike vs David Guetta feat. Kiiara

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 23:43:47
53 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Pour drink, I don't wanna think
Oh, it's a long day
Get of your head, smoking on my bed
Put that song replay
Don't worry now, look we found

We have to go all-in
Head in the both looking down
Doesn't mean that we're
oO, we can keep it baby
Let's not make complicated

Labels are so overrated
Let's not it complicated
Rules meant for breaking, baby
Let's not make complicated
don't we just go get naked?
Let's not make complicated

Let's make it complicated
Let's make it complicated
Skinny at night, I can see your eyes
Searchin' through the shadows
You don't have to fight, let you decide
I can help you go

worry now, look what we found
We don't have to go
Head in the clouds, both looking
Doesn't mean that we're
Oh, we can keep it simple,

Let's make it complicated
Labels are so overrated
not make it complicated
Rules are for breaking, baby
Let's not it complicated
Why don't just go get naked?

Let's not make complicated
Let's not it complicated
Let's not make complicated
Let's not make it
We keep it simple, baby

Let's make it complicated
Labels are so overrated
not make it complicated
Rules are meant for baby
Let's make it complicated
Why don't we just go get

Let's not it complicated
Let's not make complicated
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang