Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Hello Vietnam (Xin chào Việt Nam) - Phạm Quỳnh Anh

Gửi Bài hát >>
Nijino Yume | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 02:35:18
51 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Tell me all this name, that is difficult to say
It was given me day I was born
Want to know about the stories of empire of old
My say more of me than what you dare to say
All I know you is all the sights of war

A by Coppola, the helicopter's roar
One day touch your soil
One day I'll know your soul
One I'll come to you
To say hello Vietnam
Tell me all about my colour, hair and my little feet

have carried me every mile of the way
to see your house, your streets
Show all I do not know
sampans, floatings markets, light of gold
All I know of you is the sights of

A film by Coppola, the roar
One day touch your soil
One day I'll finally your soul
One I'll come to you
To say hello Vietnam
And Buddha's made stone watch over me

My dreams they lead me through the fields rice
In in the light, I see my kin
I touch my tree, my roots, my
One day touch your soil
One I'll finally know your soul

One day I'll come to
To say hello Vietnam
day I'll walk your soil
One day I'll finally know my
One day I'll come you
To say hello Vietnam
To say hello Vietnam
To xin chao Vietnam

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang