Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Hello Vietnam (Xin chào Việt Nam) - Phạm Quỳnh Anh

Gửi Bài hát >>
Nijino Yume | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 02:35:18
285 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tell all about this name, that is difficult to say
It was given me day I was born
to know about the stories of the empire of old
My eyes say more of me what you dare to say
I know of you is all the sights of war

A film Coppola, the helicopter's roar
One I'll touch your soil
One I'll finally know your soul
One day I'll to you
To say hello Vietnam
Tell me all about my colour, my and my little feet

That have carried me every mile of way
Want to see house, your streets
Show me all I do not
Wooden sampans, floatings markets, of gold
All know of you is the sights of war

A film Coppola, the helicopter's roar
One day touch your soil
One day I'll know your soul
One day I'll come to
To say hello Vietnam
Buddha's made of stone watch over me

dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light, I my kin
I touch my my roots, my begin
One day I'll your soil
One I'll finally know your soul

One day I'll to you
To say hello Vietnam
day I'll walk your soil
One day finally know my soul
day I'll come to you
To say hello Vietnam
To say hello Vietnam
say xin chao Vietnam

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang