Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Unconditionally - Katy Perry

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 22:55:28
72 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Oh no, did get too close?
Oh, did I almost see really on the inside?
All your insecurities
All the dirty laundry
Never made me blink time
Unconditional, unconditionally
I will love unconditionally
There no fear now

Let go just be free
I will love unconditionally
Come just as you are to
Don't need apologies
Know that are all worthy
I'll take your bad days your good

Walk through this storm would
I'd do it all because I love I love you
Unconditional, unconditionally
will love you unconditionally
is no fear now
go and just be free

I love you unconditionally
So open up your heart and just let it
up your heart, and just let it begin
Open up your and just let it begin
Open up your heart
is the key to be

To be truly free
Will you do the same for
Unconditional, unconditionally
I will love you
And there is no fear
go and just be free
'Cause I will love you unconditionally yeah)

I will love you
I will love you
will love you unconditionally
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang