Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Cherry Gum - Nightcore

Gửi Bài hát >>
Vy Ma Vo Thanh | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 22:01:09
141 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
My spins round and round
I can't remember what I did night (Did last night)
I can't recall thing
must have been over a stupid fight (A stupid fight)
Oh no you say

Don't stop anyway
What you say
What what you say
Ah ah don't dare
Hah I don't care
What you say
What what you say
You hear me when I come
When pop my cherry gum
I will never stop

Never ever stop pop
You will hear me when I
When pop my cherry gum
I will never stop
Never ever stop pop
So oh oh oh oh
A taste so sweet
I can't get enough
So here we go
Oh oh oh oh

A taste so sweet
I can't get enough
I can't resist show
I think that something is about to blow to blow)
pink will blue on you
You better there's nothing you can do (You can do)
Oh what you say

Don't stop anyway
What you say
What what you say
Ah Ah don't dare
Hah hah don't care
What you say
What what you say
You will hear when I come
When I pop my gum
I will never pop

Never ever stop pop
You will hear when I come
When I pop my cherry
I will never pop
Never ever stop pop
So oh oh oh oh
A taste so sweet
I can't get enough
So here we go
Oh oh oh oh

A taste so sweet
I can't get enough
Ah ah what say
No no anyway
Go go go go
Hah hah what you
No no anyway
Go go go go
You will hear me when come
When I my cherry gum
I will never stop

Never ever stop
(What you say)
(What what you say)
(What you say)
(What what you say)
You will me when I come
I pop my cherry gum
I never stop pop
Never ever stop pop
You will hear me I come
When pop my cherry gum

will never stop pop
Never ever stop pop
So oh oh oh oh
A taste so sweet
I can't get enough
So here we go
Oh oh oh oh
A so sweet I can't get enough
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang