Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Even If I Die, It’s You (English Cover) - Hwarang OST by IMPA & JIRO

Gửi Bài hát >>
Linh Linh | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 12:40:58
58 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
​In my heart, in my I feel love fall apart
Your cold keep cutting through
Falling falling deep in the night so alone
are piercing through my heart
This love is only one

But why am I so?
Even if I die, it's still who can keep me alive
you I'm lost, it's true
I keep crying I need you
That is how much you mean to

I keep thinking you
Can you stay here by my
If leave me I will cry
Turn around and come to me, I'll never let our love go
Can you tell you love me?

always waiting for you
Giving every piece of to love because of you
You need to stay with me (na na na na na )
gonna be you (na na na na na na)
It's gonna be you (na na na na na)

Woh oh oh, can't let go
Everything I gave up will pay off, I you
I think is in my hands
there's more I need to do I'll burn my soul
So I can have you here with

This is my only one
If it's hurting can't let go
if I die, it's still you that can keep me alive
you I'm nothing, no
Like a shadow I'll my light

That is how much mean to me
I keep of you
Can stay here by my side?
If you leave me I cry
Turn around and come back to me, I'll never our love go

Can you tell me you me?
I'm always for you
Giving every of me to love because of you
You need to stay with me (na na na na na)
It's gonna be you (na na na na na)

It's be you (na na na na na na)
Woh oh I can't let go
I will always you (yeah, oh)
I am it for you
Even if I'm hurting I am yours so is worth it

I am choosing my own way and nothing here can stop me stop me)
Giving every piece of to love because of you
You to stay with me na na na na na na (mm)
It's gonna be you na na na na na (yeah, yeah)
It's gonna be you (na na na na na )

oh oh, I can't let go
Na na na na na
Na na na na na
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
1
1 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 1 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang