Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Colors - Halsey

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 15:05:05
91 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Your little brother tells you but he loves you so
You said your mother only on her TV show
You're only happy your sorry head is filled with dope
I you make it to the day you're twenty eight years old
You're dripping like a saturated

You're spilling like an sink
You're at every edge but you're a masterpiece
And now I'm tearing through the pages and the
Everything is blue
pills, his hands, his jeans
And now I'm covered in the colors pull apart the seams

And it's blue
And it's blue
Everything is grey
His hair, his smoke, dreams
And he's so devoid of color
don't know what it means
And he's blue
And he's blue
You were vision in the morning when the light came through
I know I've only felt religion I've lied with you

You said you'll never be forgiven till boys are too
And I'm still waking every morning but it's not you
dripping like a saturated sunrise
You're like an overflowing sink
ripped at every edge but you're a masterpiece

And now I'm tearing through pages and the ink
Everything is blue
pills, his hands, his jeans
And now I'm covered in the Pull apart at the seams
And it's blue
And it's blue
Everything is grey
His hair, his his dreams
And now he's so of color

He don't what it means
And he's blue
And he's blue
You were red, and liked me because I was blue
But you touched me, and suddenly I was lilac sky
Then you decided purple just for you
Everything is blue
His pills, hands, his jeans

And now I'm covered in the colors pull at the seams
And it's blue
And it's blue
Everything is grey
His hair, his smoke, his
now he's so devoid of color
don't know what it means
And he's blue
And he's blue
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang