Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Come Together - Gary Clark Jr.

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 19/05/2019 22:49:03
137 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Here come flat top, he come grooving up slowly
He got joo eyeball, he's one holy roller
He got hair to his knee
Got be a joker, he just do what you please
He wear no he got toe jam football

He got monkey finger, he coca cola
He say, know you, you know me"
thing I can tell you is you got to be free
Come together, right now, over
He roller coaster, got early warning

He muddy water, he one mojo filter
He say, "One and one and is three"
to be good looking 'cause he's so hard to see
Come together, right now, over
Come together, right now
Come together, right now
Come together, right over me

5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang