Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Come Together - Gary Clark Jr.

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 19/05/2019 22:49:03
213 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Here come old top, he come grooving up slowly
He got joo joo eyeball, he's one roller
He hair down to his knee
Got to be a joker, just do what you please
He wear no he got toe jam football

He got monkey finger, he coca cola
He say, know you, you know me"
One I can tell you is you got to be free
Come together, now, over me
He roller coaster, he got early

He got muddy water, he one filter
He "One and one and one is three"
to be good looking 'cause he's so hard to see
Come together, right over me
Come together, right now
Come together, right now
Come together, right now, over

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang