Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Hot N Cold - Katy Perry

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:50:39
149 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
You change mind like a girl changes clothes
Yeah, you PMS like a I would know
And you over always speak cryptically
I should know you're no good for me
Cause you're hot then you're

You're Yes then No
in then you're out
You're up you're down
You're wrong it's right
black and it's white

We we break up
We we make up
(You) You don't really stay, no
(You) But you don't wanna go
You're then you're cold

You're Yes you're No
in then you're out
You're then you're down
We used be just like twins so in sync
The same now's a dead battery

Used laugh 'bout nothing, now you're plain boring
should know that you're not gonna change
Cause you're hot you're cold
You're Yes you're No
You're then you're out

You're up then down
You're wrong when right
black and it's white
We we break up
We kiss, we make

(You) You don't really stay, no
(You) But you don't wanna go
You're hot you're cold
Yes then you're No
in then you're out

You're then you're down
Someone call the doctor
Got a case of a love
on a roller coaster
And I can't get off ride
You change your mind
Like a changes clothes

Cause hot then you're cold
Yes then you're No
You're in then out
You're up then you're
You're wrong when right

It's black and it's
We fight, break up
We kiss, we up
hot then you're cold
You're Yes then No

in then you're out
You're then you're down
You're wrong when right
It's black and white
We fight, we break

kiss, we make up
(You) You don't wanna stay, no
(You) But you don't wanna go
hot then you're cold
You're Yes then you're

You're in you're out
You're up then you're down
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang