Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Hot N Cold - Katy Perry

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:50:39
111 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
You change your mind like a girl changes
Yeah, you PMS like a I would know
And you over always speak cryptically
I should know that you're no good me
Cause you're hot you're cold

You're Yes you're No
You're then you're out
You're up then you're
wrong when it's right
It's and it's white

We fight, break up
kiss, we make up
(You) You don't wanna stay, no
But you don't really wanna go
You're hot you're cold

You're Yes you're No
You're in then you're
You're up then you're
We used be just like twins so in sync
The same energy now's a dead

Used to 'bout nothing, now you're plain boring
I should know you're not gonna change
Cause you're hot then you're
You're Yes then No
You're in then out

You're then you're down
You're when it's right
It's black and it's
We fight, break up
We kiss, we make

(You) don't really wanna stay, no
(You) But you really wanna go
You're hot you're cold
You're Yes then No
You're then you're out

up then you're down
Someone call the doctor
Got case of a love bipolar
Stuck on a coaster
And I can't get off this
You change your mind
Like girl changes clothes

Cause you're hot then you're
You're Yes you're No
You're in you're out
You're up you're down
You're wrong it's right

It's black and it's
We fight, we break
We kiss, make up
You're hot then you're
Yes then you're No

You're in you're out
up then you're down
You're wrong it's right
It's and it's white
We fight, we break

We we make up
(You) You don't wanna stay, no
(You) you don't really wanna go
You're then you're cold
You're Yes then you're

in then you're out
You're up you're down, down
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang