Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Hold Me For A While - Rednex

Gửi Bài hát >>
Kaito Kid - 1412 | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 11:02:44
31 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Hold, hold me for a
I know this won't last
So hold me tonight
Before the morning you away
Hold, hold me a while

I this won't last forever
So hold, me tonight
Before the morning takes you
What's sparkle in your eyes?
Is tears that I see?

Oh tomorrow are gone
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We have to share our love
Hold, hold me for a
I know won't last forever
So hold, me tonight

Before the morning takes away
in each others' arms
Soon we're miles apart
Can imagine how I'll miss
Your and your kiss?
Short moments of time
We left to share our love

Hold, hold me a while
I know this won't forever
So hold, me tonight
the morning takes you away
Hold, hold me now
From dusk, all night to

Save, save me now
short moment of time
Hold, me for a while
know this won't last forever
So hold, hold me
Before morning takes you away

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang