Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Hold Me For A While - Rednex

Gửi Bài hát >>
Kaito Kid - 1412 | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 11:02:44
46 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Hold, hold me for a
I this won't last forever
So hold, hold tonight
Before the takes you away
Hold, hold me a while

I know won't last forever
hold, hold me tonight
Before the takes you away
What's sparkle in your eyes?
Is tears that I see?

Oh tomorrow you are
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We left to share our love
Hold, me for a while
I know this won't last
hold, hold me tonight

the morning takes you away
We're in each others'
Soon we're miles apart
Can you imagine how I'll
Your touch and your
Short moments of time
have left to share our love

Hold, hold me for while
know this won't last forever
So hold, me tonight
Before the morning takes away
Hold, hold me now
From dusk, night to dawn

Save, save me now
A moment of time
Hold, hold for a while
I know this last forever
So hold me tonight
Before the morning takes you

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang