Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 21:00:20
116 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I got this feeling my bones
It goes electric, wavey when I turn on
All through my city, through my home
We're flying up, no ceiling, when we're our zone
I got sunshine in my pocket

Got that good soul my feet
I feel that hot blood in body when it drops
I can't take my eyes up off moving so phenomenally
Room on lock the way rock it, so don't stop
And the lights when everything goes

Nowhere to hide when I'm you close
we move, well, you already know
So just imagine, just just imagine
Nothing can see but you
When you dance, dance

good, good, creeping up on you
So just dance, dance, come on
All those things shouldn't do
But you dance, dance
And ain't nobody soon, so keep dancing

can't stop the feeling
So just dance, dance,
can't stop the feeling
So just dance, dance, come on
Ooh, it's something magical
It's in air, it's in my blood, it's rushing on

Don't need no reason, don't control
I fly so high, no ceiling, when I'm my zone
I got that sunshine in my pocket
Got that soul in my feet
I feel that blood in my body when it drops

I can't take my eyes off it, moving so phenomenally
on lock the way we rock it, so don't stop
And the lights when everything goes
to hide when I'm getting you close
When we move, well, you know

So just imagine, imagine, just imagine
Nothing I can see you
When dance, dance, dance
Feeling good, creeping up on you
So just dance, dance, come on

All those things shouldn't do
But you dance, dance,
And ain't leaving soon, so keep dancing
can't stop the feeling
So dance, dance, dance

I can't stop the
just dance, dance, dance
I can't stop feeling
So dance, dance, dance
I can't stop the

keep dancing, come on
I can't stop the
I can't stop the
I can't stop the
I can't stop the
I stop the feeling
Nothing I can see you
you dance, dance, dance
I can't stop the

Feeling good, good, creeping up on
So just dance, dance, dance, come
I can't stop feeling
All those things I shouldn't
But dance, dance, dance

can't stop the feeling
And ain't nobody soon, so keep dancing
Everybody sing
I stop the feeling
Got feeling in my body
I can't the feeling

Got this feeling in my
I can't stop feeling
Got feeling in my body
I stop the feeling
this feeling in my body

Break it down
Got this feeling my body
Can't stop the feeling
Got this feeling in my
Come on
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang