Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 21:00:20
157 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I got this feeling my bones
It goes electric, wavey when I it on
through my city, all through my home
We're flying up, no ceiling, when in our zone
I that sunshine in my pocket

Got that soul in my feet
I feel that hot blood in my body it drops
I can't take my eyes up off it, moving phenomenally
Room on lock the way rock it, so don't stop
And under the lights when goes

Nowhere hide when I'm getting you close
When we move, well, already know
So just just imagine, just imagine
Nothing I can see but
When dance, dance, dance

Feeling good, creeping up on you
So just dance, dance, come on
All those I shouldn't do
you dance, dance, dance
And ain't nobody leaving soon, keep dancing

can't stop the feeling
So just dance, dance
I can't stop feeling
So just dance, dance, come on
Ooh, it's something magical
It's in the air, it's my blood, it's rushing on

Don't no reason, don't need control
I fly so high, no ceiling, when I'm in my
Cause I got that sunshine in pocket
Got good soul in my feet
I feel hot blood in my body when it drops

I can't take my eyes up off moving so phenomenally
Room on lock the way we rock it, so don't
And under the lights when everything
Nowhere to hide when I'm getting close
When we move, well, already know

So imagine, just imagine, just imagine
I can see but you
When you dance, dance
good, good, creeping up on you
So just dance, dance, come on

All things I shouldn't do
you dance, dance, dance
And nobody leaving soon, so keep dancing
I can't the feeling
just dance, dance, dance

I can't the feeling
So just dance, dance,
I can't stop feeling
So just dance, dance,
can't stop the feeling

So dancing, come on
I can't stop the
I can't stop the
I can't stop the
I can't stop the
I can't stop the
Nothing I can but you
When you dance, dance,
I can't the feeling

Feeling good, creeping up on you
So dance, dance, dance, come on
I stop the feeling
All those things I shouldn't
But you dance, dance

I can't stop feeling
And ain't nobody leaving soon, keep dancing
Everybody sing
I stop the feeling
Got this feeling my body
I can't the feeling

Got this feeling in my
I can't stop the
Got this feeling my body
I stop the feeling
Got this feeling in my

Break it down
this feeling in my body
Can't stop the feeling
Got this feeling my body
Come on
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang