Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Dusk Till Dawn - ZAYN ft. Sia

Gửi Bài hát >>
Trần Hưng | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 10:13:17
60 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Not tryna be indie
Not tryna be cool
Just tryna be in
Tell me, are you
you feel where the wind is?
Can you it through
All of the windows
Inside this room?
'Cause wanna touch you baby

And I wanna feel you
I wanna see sunrise
On your sins just me you
Light it up, the run
Let's make love tonight
it up, fall in love, try

But you'll never alone
I'll be with you from dusk dawn
I'll be with you from dusk till
Baby, am right here
I'll hold you when things wrong

I'll with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till
Baby, am right here
I'll be you from dusk till dawn
Baby, I am here

We were shut like jacket
So do your zip
We would down the rapids
To find a wave that
Can feel where the wind is?
Can you it through

All of the windows
Inside this room?
'Cause wanna touch you baby
And I wanna feel too
I wanna see the
On your sins just me and
Light up, on the run

Let's make love tonight
Make up, fall in love, try
But you'll never be
I'll with you from dusk till dawn
I'll be you from dusk till dawn
Baby, I right here

I'll hold when things go wrong
I'll with you from dusk till dawn
be with you from dusk till dawn
I am right here
I'll be with you from till dawn

I am right here
Could give love to your
So, only you that stop it
give love to your body
So, you that can stop it

Go, give to your body
So, you that can stop it
give love to your body
Go, give love to body
But you'll be alone

I'll be with you from dusk dawn
I'll be with from dusk till dawn
I am right here
I'll hold you when go wrong
I'll be with you from till dawn

I'll be with you dusk till dawn
Baby, I am right
I'll be with from dusk till dawn
Baby, I right here
I'll be with you from dusk till

Baby, I am here
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang