Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Dusk Till Dawn - ZAYN ft. Sia

Gửi Bài hát >>
Trần Hưng | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 10:13:17
77 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Not tryna be indie
Not tryna be cool
Just be in this
Tell me, are you
Can you feel where wind is?
Can you feel through
All of the windows
Inside this room?
'Cause I wanna touch you

And I feel you too
I wanna see the
On your sins just me you
Light it up, the run
Let's make love tonight
Make up, fall in love, try

But never be alone
be with you from dusk till dawn
I'll be you from dusk till dawn
I am right here
I'll you when things go wrong

I'll be with you dusk till dawn
I'll be with you from till dawn
Baby, I am here
I'll be with from dusk till dawn
Baby, am right here

We were shut like jacket
So do your zip
We would roll down rapids
To find a wave fits
Can you feel the wind is?
Can feel it through

All of the windows
Inside this room?
'Cause I wanna touch you
And wanna feel it too
I wanna the sunrise
On your sins just me you
Light it up, on the

Let's make love tonight
Make it up, fall love, try
you'll never be alone
I'll be with you from till dawn
I'll be with from dusk till dawn
Baby, I am here

I'll hold you when things wrong
I'll be with you from till dawn
I'll be with you from till dawn
Baby, I right here
I'll be you from dusk till dawn

Baby, I am right
Could give love to body
So, only you can stop it
Go, love to your body
So, only you that can it

Go, give love your body
So, only you that can stop
Go, give love your body
Go, love to your body
But never be alone

I'll be with you from dusk till
be with you from dusk till dawn
I am right here
I'll hold you when things wrong
I'll be with you dusk till dawn

I'll be with from dusk till dawn
Baby, I am here
I'll be with you from dusk dawn
Baby, I am right
I'll be with from dusk till dawn

Baby, I right here
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang