Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) - Mike Posner

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 15:26:32
144 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I took a in Ibiza
show Avicii I was cool
And when I finally got sober, felt years older
But fuck it, was something to do
I'm living in LA

I a sports car just to prove
I'm a real big cause I made a million dollars
And I spend it girls and shoes
you don't wanna be high like me
really knowing why like me

You ever wanna step off that roller coaster and be all alone
don't wanna ride the bus like this
Never knowing who to like this
don't wanna be stuck up on that stage singing
Stuck up on that stage

All I are sad songs, sad songs
Darling, all I know are sad songs, sad
All I know are sad
I'm just a singer already blew his shot
I along with old timers

Cause my name's reminder of a pop song people forgot
And I can't keep girl, no
Cause as soon as the comes up
I cut 'em all loose, and my excuse
But the truth is I open up

But you wanna be high like me
Never really knowing like me
don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone
You don't wanna ride bus like this
knowing who to trust like this

You don't wanna be stuck up on that stage
Stuck on that stage singing
All know are sad songs, sad songs
Darling, all I know are songs, sad songs
All I know are sad sad songs

All I know are songs, sad songs
All I know are songs
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang