Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

More Than You Know - Axwell & Ingrosso

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:36:09
141 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I saw it from miles away
I better speak up if I got to say
'Cause ain't over, until she sings
You had reasons, you had a few
But you knew that I would go anywhere you

'Cause it over, until she sings
I just need to get it my chest
more than you know Yeah, more than you know
You know that baby you're the best
Yeah, more than you know Yeah, more than you

Yeah, than you know Yeah, more than you know
I just
I need to get it off my chest
Yeah, more than you know Yeah, more than you
You know that baby you're the best
Yeah, more than you know Yeah, more than you

Your intentions are sweet and pure
But they can never tame a fire yours
No it ain't over, she sings
Right where wanted, down on my knees
got me begging, pretty baby set me free

'Cause ain't over, until she sings
Come a little let me taste your smile
Until the morning lights
Ain't no going back the way you tonight
I it in your eyes
I just need get it off my chest

Yeah, more you know Yeah, more than you know
You should know that baby you're best
Yeah, more you know Yeah, more than you know
Yeah, more than you yeah, more than you know
I just
just need to get it off my chest

Yeah, more than you know yeah, more than know
You should know that baby you're the
Yeah, more than you know yeah, more you know
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang