Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

More Than You Know - Axwell & Ingrosso

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:36:09
110 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I saw coming, from miles away
I better speak up if I got something to
'Cause it ain't until she sings
You had your reasons, you had few
But you knew that would go anywhere for you

'Cause it ain't over, she sings
I just to get it off my chest
Yeah, than you know Yeah, more than you know
You should know that baby the best
Yeah, more than you know more than you know

more than you know Yeah, more than you know
I just
I just need to get it off chest
Yeah, more than you know more than you know
You know that baby you're the best
Yeah, more than you know Yeah, more than know

Your good intentions are sweet pure
But they can never tame a fire like
No it ain't until she sings
Right where you wanted, down on my
You me begging, pretty baby set me free

'Cause it ain't over, until she
Come little closer, let me taste your smile
Until the morning lights
Ain't no going back the way you tonight
I see it in your
I need to get it off my chest

Yeah, more than you know Yeah, more you know
You should that baby you're the best
Yeah, more than know Yeah, more than you know
Yeah, more than you know yeah, more than know
I just
just need to get it off my chest

Yeah, more than you know more than you know
You know that baby you're the best
Yeah, more than you know yeah, more than you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang