Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

More Than You Know - Axwell & Ingrosso

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:36:09
76 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
saw it coming, from miles away
I better speak if I got something to say
'Cause it over, until she sings
You had your reasons, you had a
But you that I would go anywhere for you

'Cause it ain't until she sings
I just need to get it off chest
Yeah, more than you know Yeah, more you know
You should know baby you're the best
Yeah, more than you know Yeah, more you know

Yeah, more than know Yeah, more than you know
I just
I just need to get off my chest
Yeah, more than you know Yeah, than you know
You should know baby you're the best
Yeah, more than you know more than you know

Your good intentions are sweet and
But they can never tame a like yours
No it ain't over, until she
Right where you wanted, down on knees
You got me begging, pretty set me free

it ain't over, until she sings
Come a little closer, me taste your smile
Until the morning lights
Ain't no going back the way you look
I it in your eyes
I just need to it off my chest

Yeah, more than know Yeah, more than you know
You should that baby you're the best
more than you know Yeah, more than you know
Yeah, more than you know yeah, than you know
I just
I just need get it off my chest

Yeah, more than you know yeah, more you know
You should know that baby the best
Yeah, more than you know yeah, more you know
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang