Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Under - Alex Hepburn

Gửi Bài hát >>
Thao Kim | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 11:26:10
218 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Don't bury me
Don't lay me down
Don't say it's over
that would send me under
Underneath the ground
Don't say those words
I wanna live but your words can
you can send me under, under, under
I die every you walk away
Don't leave me with me

See, I'm afraid
Of the darkness
And my demons
And the voices
Say nothing's gonna okay
I feel it my heart
mind that I'm losing
You, me, you're abusing
Every I have left to live
Don't bury me
Don't lay me down
Don't say it's over
Cause would send me under

Underneath the ground
Don't say those words
I wanna live but words can murder
you can send me under, under, under
Lost trust 21 grams of
All sanity I've ever owned gone
But I'm still breathing
Through the thunder
And the fire the madness

Just to let you shoot me again
But I'm still breathing
I feel in my veins, skin, bones that I'm losing
You, me, you're confusing every reason have left to live
Don't bury me
Don't lay me down
Don't say it's over
Cause would send me under
Underneath the ground
Don't say those words
I wanna but your words can murder

Only you can me under under under
Chasing you but don't look back
Words I threw that I can't back
Reaching but I can't hold on to you, no
Chasing but you don't look back

Words I threw that I can't take
Reaching out I can't hold on to you
Don't bury me
Don't let me down
Don't say it's over
Cause that would me under
Underneath the ground
Don't say those words
I wanna live but your words murder
Only you can send me under under

Only you can send me under, yeah,
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang