Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Lost Control - Alan Walker ft. Sorana

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 15:46:24
51 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Mirrors they never lie
Don't see myself inside
Why can't I it right?
I don't know
You're always watching fall
they like my wall
Why do I feel so
I don't know
So walk into the dead of night

Where my monsters like hide
feels so good inside
Now I know
I've lost, I've lost
I've lost control again
Always do the same and to blame I've lost control again
I don't, I don't
I know who I am
Always do the same and not to blame I've lost control

Tired of being afraid
But I've lost my faith
What is love pain, it ain't home
You're me but I'm below
When I caught I hope
This kinda like how they will

Take me home
So I walk into the dead of
my monsters like to hide
Chaos feels so inside
Now I know
I've lost, I've lost
I've lost control again
do the same and not to blame I've lost control again
I don't, I don't
I don't who I am

Always the same and not to blame I've lost control again
I that I'm a mess
But I trying to be the best
Oh, whatever's coming next
I better pray-ay-ay-ay
Never said I was an
am damaged all the way

So whatever's coming next
I better pray-ay-ay-ay
I've lost, I've lost
I've lost control again
Always do the and not to blame I've lost control again
I don't, I don't
don't know who I am
Always do the same and not to blame I've control again
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang