Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Lost Control - Alan Walker ft. Sorana

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 15:46:24
156 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Mirrors they never lie
Don't see myself inside
can't I get it right?
I don't know
always watching me fall
Shadows they my wall
Why do I so small?
I don't know
So walk into the dead of night

my monsters like to hide
Chaos so good inside
Now I know
I've lost, I've lost
I've lost control again
Always do the same and not blame I've lost control again
I don't, I don't
I don't know I am
do the same and not to blame I've lost control again

Tired of being afraid
lately, I've lost my faith
What love without pain, it ain't home
You're watching but I'm below
When I get caught I
This is kinda like they will

Take me home
So walk into the dead of night
Where monsters like to hide
Chaos feels so inside
Now I know
I've lost, I've lost
I've lost control again
Always do the same and not to blame I've lost again
I don't, I don't
I don't know who am

Always do the same and not to blame lost control again
I know that I'm mess
But I trying to be the best
Oh, whatever's coming next
I better pray-ay-ay-ay
Never said I was an
I damaged all the way

So whatever's coming next
I better pray-ay-ay-ay
I've lost, I've lost
I've lost control again
do the same and not to blame I've lost control again
I don't, I don't
don't know who I am
Always do the same not to blame I've lost control again
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang