Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Treat You Better - Shawn Mendes

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 17:45:04
381 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I won't to you
I know he's just not right you
And you tell me if I'm off
But I see it on face
When you say that he's one that you want

you're spending all your time
In this wrong situation
And anytime you wanted it to
I know I can treat you better than can
any girl like you deserves a gentleman
Tell me why we wasting time

On all your crime
When you should be me instead
I know I can treat you
Better than he can
I'll stop time you
The second you say you'd like to

I just give you the loving that you're missing
just to wake up with you
Would be everything I need and could be so different
Tell me what you want do
'Cause I know I treat you better than he can

And any like you deserves a gentleman
Tell me why are wasting time
On all your wasted
When you should be me instead
I know I treat you better

Better than he can
Better than he can
Give me a sign
Take my hand, be fine
Promise won't let you down
Just that you don't
Have do this alone
Promise I'll let you down

'Cause I know I can treat better than he can
And any girl like you deserves gentleman
Tell why are we wasting time
On all your wasted
When you should be me instead

I know I can treat better
Better than he can
Better than he can
Better than he can
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang