Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Treat You Better - Shawn Mendes

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 17:45:04
272 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I lie to you
I he's just not right for you
And you tell me if I'm off
But I it on your face
When you say that he's the that you want

And you're spending all your
In this wrong situation
And anytime you wanted to stop
I know I can treat better than he can
And any like you deserves a gentleman
Tell me why we wasting time

On all wasted crime
When you should be with me
I know I can treat you
Better than he can
I'll stop time for
The second you say you'd like me

I just give you the loving that you're missing
Baby, just wake up with you
Would be everything I need this could be so different
Tell what you want to do
'Cause I know I can treat you better than he

any girl like you deserves a gentleman
Tell why are we wasting time
On all your wasted
When you should be with me
I know I can treat you

Better than he can
Better than he can
Give me a sign
Take my hand, we'll fine
Promise I won't you down
Just know that you
Have to do this
I'll never let you down

'Cause I I can treat you better than he can
And girl like you deserves a gentleman
Tell why are we wasting time
On all wasted crime
When you should with me instead

I know I can treat you
Better than he can
Better than he can
Better than he can
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang