Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Treat You Better - Shawn Mendes

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 17:45:04
159 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I won't lie to
I know he's just not right for
And you can tell me if off
But I see it on face
When you say that he's the one that want

And you're all your time
In this wrong situation
And anytime you wanted it to
I I can treat you better than he can
And any girl you deserves a gentleman
Tell me why are wasting time

On all your crime
When you should be with me
know I can treat you better
Better than he can
I'll time for you
The second you say you'd like to

just wanna give you the loving that you're missing
Baby, just to wake with you
Would be I need and this could be so different
Tell me what want to do
I know I can treat you better than he can

And any girl you deserves a gentleman
Tell me are we wasting time
all your wasted crime
When you should be with instead
I know I treat you better

Better than he can
Better than he can
Give me a sign
my hand, we'll be fine
Promise I let you down
Just know that don't
Have to this alone
Promise I'll never let down

'Cause I know I can you better than he can
And any girl like deserves a gentleman
Tell me why are wasting time
On your wasted crime
When you be with me instead

I know I treat you better
Better than he can
Better than he can
Better than he can
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang