Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Treat You Better - Shawn Mendes

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 17:45:04
377 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I won't to you
I know he's not right for you
And you can tell me I'm off
But I see on your face
When you say that he's the one that want

you're spending all your time
In this wrong situation
And anytime you wanted it stop
I know I can treat you than he can
And any girl like you a gentleman
Tell why are we wasting time

On all your wasted
When you be with me instead
I know I can treat better
Better than he can
stop time for you
The second you say like me to

I just wanna you the loving that you're missing
Baby, just to wake with you
Would be everything need and this could be so different
Tell what you want to do
'Cause I know I can treat you than he can

And any girl you deserves a gentleman
Tell why are we wasting time
On all your crime
When you should be me instead
I know can treat you better

Better than he can
Better than he can
Give me a sign
Take my we'll be fine
Promise I won't you down
Just know that you
to do this alone
Promise I'll never let down

'Cause I know I can treat better than he can
And any girl like you a gentleman
me why are we wasting time
On your wasted crime
When should be with me instead

I know I can treat you
Better than he can
Better than he can
Better than he can
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang