Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Treat You Better - Shawn Mendes

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 17:45:04
33 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I won't to you
I he's just not right for you
And you can tell me if I'm
But see it on your face
When you say he's the one that you want

And you're all your time
In this wrong situation
And you wanted it to stop
I know I can treat you better he can
And any girl you deserves a gentleman
Tell why are we wasting time

On your wasted crime
When you should with me instead
I know can treat you better
Better than he can
I'll stop time for
The second say you'd like me to

I just wanna give you loving that you're missing
Baby, just wake up with you
Would be I need and this could be so different
me what you want to do
'Cause I know I treat you better than he can

And girl like you deserves a gentleman
me why are we wasting time
all your wasted crime
When you should be with me
know I can treat you better

Better than he can
Better than he can
Give me a sign
my hand, we'll be fine
I won't let you down
Just know that you
Have to do this
Promise never let you down

'Cause I know I can you better than he can
And girl like you deserves a gentleman
Tell me why we wasting time
On all wasted crime
When you should with me instead

I know I can treat better
Better than he can
Better than he can
Better than he can
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang