Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

One More Night - Maroon 5

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 18:07:21
165 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You and go hard at each other like we're going to war
You and I go rough, we keep throwing and slamming the door
You and get so damn dysfunctional, we stopped keeping score
You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no
But baby there you go there you go again, making me love you

Yeah, I stopped using head, using my head, let it all go
Got you stuck on body, on my body, like a tattoo
And now I'm feeling feeling stupid, crawling back to you
So I cross my heart and I hope die
That I'll stay with you one more night

And know I said it a million times
But I'll only stay you one more night
Try to tell you no but body keeps on telling you yes
Try to tell you stop, but your got me so out of breath
I'll be waking in the morning, probably hating myself

And I'll be waking up, feeling satisfied but guilty hell
But baby there you go again, there you go again, making love you
Yeah, I stopped using my head, using my head, let all go
Got you on my body, on my body, like a tattoo
And now I'm stupid, feeling stupid, crawling back to you

I cross my heart and I hope to die
That I'll only stay with you one more
And I know I said a million times
But I'll only stay with you one night
Yeah baby give me more night

Yeah baby give one more night
baby give me one more night
Baby there go again, there you go again making me love you
Yeah, I stopped using head, using my head, let it all go
Got you stuck on my body, on my like a tattoo

Yeah, yeah, yeah, yeah
So I cross my and I hope to die
That I'll only stay you one more night
And I know said it a million times
But I'll only stay with one more night
So I cross my and I hope to die

That I'll only stay with you more night
And I know I said it a million
But I'll only stay with you one night
I don't know, whatever
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang