Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

One More Night - Maroon 5

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 09/08/2019 18:07:21
183 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You and I go hard at each other like we're to war
You and I go we keep throwing things and slamming the door
You and I get so dysfunctional, we stopped keeping score
You I get sick, yeah, I know that we can't do this no more
But baby there you go again, there go again, making me love you

Yeah, stopped using my head, using my head, let it all go
Got you stuck on my body, on my like a tattoo
And now I'm feeling stupid, feeling stupid, crawling back you
I cross my heart and I hope to die
That I'll only stay with you one night

And I know I said a million times
But I'll only stay with one more night
Try to tell you no my body keeps on telling you yes
Try to tell you stop, but your lipstick got me so out of
I'll be waking in the morning, probably hating myself

I'll be waking up, feeling satisfied but guilty as hell
But baby there you go again, you go again, making me love you
I stopped using my head, using my head, let it all go
Got you stuck on my body, on my body, like tattoo
now I'm feeling stupid, feeling stupid, crawling back to you

So I cross my heart I hope to die
That I'll only stay with you one night
And I know I said a million times
But only stay with you one more night
Yeah baby give me more night

Yeah baby give me one night
baby give me one more night
Baby there you go again, there you go again making love you
Yeah, I stopped using head, using my head, let it all go
Got stuck on my body, on my body like a tattoo

Yeah, yeah, yeah, yeah
So I cross my heart and I hope to
That only stay with you one more night
And I know said it a million times
But I'll only stay you one more night
So I my heart and I hope to die

That I'll only stay with you one more
And I know I said a million times
But I'll only stay with you one more
I don't know, whatever
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang