Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

So Am I - Ava Max

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 06/08/2019 15:58:32
179 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Do you feel like a misfit?
Everything you is dark and twisted
Oh, but it's okay be different
'Cause baby, so am I (So am I, so am so am I)
Can you hear the whispers all across room?

You feel her eyes all over you like perfume
You are but misunderstood
So why you tryna be like the neighborhood?
I can see it, I know you are feelin'
let me tell you 'bout my le secret

I'm a crazy underneath this
Underneath this
Do you ever like a misfit?
Everything inside you is dark and
Oh, but it's okay to be
'Cause baby, am I (So am I, so am I, so am I)

Do ever feel like an outcast?
You don't have to fit into format
Oh, it's okay to be different
'Cause so am I (So am I, so am I, so am I)
Oh so, dress up fancy like Sid and

Walkin' Killer Queen, keep 'em guessin'
So baby come pass me lighter
are gonna leave them on fire
We the sinners and the blessings
I can see it, I what you are feelin'

So let me tell you 'bout my le
I'm le crazy underneath this
Underneath this, ooh
Do you ever feel like misfit?
Everything inside you is dark and
Oh, but it's okay be different

'Cause baby, so am I am I, so am I, so am I)
Do you feel like an outcast?
You don't have to fit into the
Oh, but it's okay to be
'Cause so am I (So am I, so am I, so am I)

You are king and you queen
You are strong then you weak
You are bound so free
So and join me
And call me Harley
And we'll a scene

Do you ever feel a misfit?
Everything inside you is dark twisted
Oh, but it's okay to be
'Cause baby, so am I (So am so am I, so am I)
Do you ever feel an outcast?

don't have to fit into the format
Oh, but it's okay to different
'Cause baby, so am I (So am so am I, so am I)
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang