Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are Not Alone - Michael Jackson

Gửi Bài hát >>
Nakroth | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 22:50:54
31 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're not here me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you to go
And leave my world so
Everyday I and ask myself
How love slip away

Something in my ear and says
That you are not
I here with you
Though you're far away
I am here stay
you are not alone

For I am here you
Though we're far apart
You're always in heart
But you are not
Lone, lone
Why, lone
Just the other night
I thought I heard you
Asking me to come
And hold in my arms

I can hear prayers
Your I will bear
But first I need hand
Then forever can begin
Everyday sit and ask myself
How love slip away

whispers in my ear and says
That you not alone
For I am here with
Though you're far away
am here to stay
you are not alone

For I here with you
Though we're far apart
always in my heart
But you are alone
Oh, whisper three words I'll come runnin'
And girl you know that be there

I'll be there
you are not alone
am here with you
Oh, whisper three and I'll come runnin', and I
And you know that I'll be there
I'll be there
You are not alone
For I am with you

Though you're far away
I am to stay
For are not alone
For I here with you
Though we're far apart
You're always in my
you are not alone (You are not alone)

For I am here with you (I here with you)
Though you're far away (Though far away)
I am here to stay and me)
For you are not alone are always in my heart)
For I here with you

Though we're far apart
You're in my heart
You are not alone
(You are not alone)
You are not alone
You are not alone
Say it again
You are not alone
You are not alone
Not alone, not alone
You reach out for me girl
In the morning, in the
Not alone, not alone
You and me not
Together together
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang