Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are Not Alone - Michael Jackson

Gửi Bài hát >>
AIC-PhươngAnh | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 22:50:54
86 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're not here with
You never said goodbye
Someone tell me why
Did have to go
And my world so cold
Everyday I sit ask myself
How did love away

Something whispers my ear and says
That you are alone
I here with you
Though you're far away
am here to stay
But you are alone

I am here with you
Though we're far apart
You're always in heart
But you are not
Lone, lone
Why, lone
Just the other night
I thought heard you cry
Asking me to come
And hold you my arms

I can hear your
Your burdens will bear
But first need your hand
Then forever can begin
Everyday I and ask myself
How did love away

Something whispers in my ear says
That you are alone
I am here with you
Though you're far away
I here to stay
you are not alone

For I am here with
Though we're far apart
always in my heart
you are not alone
Oh, whisper three words and I'll runnin'
And you know that I'll be there

I'll be there
But you are not
I am here you
Oh, whisper three words and come runnin', and I
And you know that I'll be there
I'll be there
You are not alone
For am here with you

Though you're far away
am here to stay
For you not alone
I am here with you
Though we're far apart
You're always my heart
For you are not (You are not alone)

For I am here with you (I am here you)
Though you're far (Though you're far away)
I am to stay (You and me)
For you are not alone (You are always in heart)
For I am here with

Though we're far apart
You're always in my
You are not alone
(You are not alone)
You are not alone
You are not alone
Say it again
You are not alone
You are not alone
Not alone, not alone
You just reach out for girl
In morning, in the evening
Not alone, not alone
You me not alone
Together together
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang