Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are Not Alone - Michael Jackson

Gửi Bài hát >>
Nguyễn Phương Anh | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 22:50:54
122 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you to go
leave my world so cold
Everyday sit and ask myself
How did love away

Something whispers in ear and says
That you are alone
I am here you
Though you're far away
I am to stay
But you are not

For am here with you
Though we're far apart
You're always in heart
But you are not
Lone, lone
Why, lone
Just the other night
thought I heard you cry
Asking me to come
hold you in my arms

I hear your prayers
Your burdens will bear
But I need your hand
Then forever can begin
Everyday I sit ask myself
How did love slip

Something whispers my ear and says
That are not alone
I am here with you
Though you're far away
I am here stay
But you not alone

For am here with you
Though we're far apart
always in my heart
you are not alone
Oh, whisper three words I'll come runnin'
And girl you know that be there

I'll be there
you are not alone
I am here with
Oh, whisper words and I'll come runnin', and I
And girl know that I'll be there
I'll be there
You are not alone
I am here with you

Though you're far away
am here to stay
For you are alone
For I am here you
Though we're far apart
You're always in heart
For are not alone (You are not alone)

For I am here with you (I here with you)
you're far away (Though you're far away)
I am here to stay (You and
For you are not alone (You always in my heart)
I am here with you

Though we're far apart
You're always in my
You are not alone
(You are not alone)
You are not alone
You are not alone
Say it again
You are not alone
You are not alone
Not alone, not alone
You just reach out for me
In the morning, the evening
Not alone, not alone
You me not alone
Together together
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang