Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Don’t Care - Ed Sheeran & Justin Bieber

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 23:31:08
38 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I'm at a party I don't wanna at
And I don't ever a suit and tie, yeah
if I could sneak out the back
Nobody's even lookin' me in eyes
Can you take hand?

Finish my drink, say, "Shall we (Hell, yeah)
You I love ya, did I ever tell ya?
make it better like that
Don't think I fit at this party
Everyone's got so much say (Yeah)

I always feel like nobody
Who wants to fit in
I don't care when I'm with my baby, yeah
All the bad disappear
And you're making feel like maybe I am somebody

I can deal with bad nights
I'm with my baby, yeah
ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
'Cause I don't care as long as just hold me near
You can me anywhere

And you're making me like I'm loved by somebody
I can deal the bad nights
When I'm with baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
We at a party we don't be at

Tryna talk, but we hear ourselves
Read your I'd rather kiss 'em right back
With all these people all
I'm crippled with anxiety
But I'm told it's where I'm s'posed to
know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind

And you make it better like
Don't think we fit in at party
Everyone's got so much say, oh yeah, yeah
we walked in, I said I'm sorry
But now I think we should stay

'Cause I care when I'm with my baby, yeah
All the bad disappear
Yeah, you're making me feel like I am somebody
I can deal with bad nights when I'm with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

'Cause I don't as long as you just hold me near
can take me anywhere
And making me feel like I'm loved by somebody
I can deal with bad nights when I'm with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

I don't like nobody but you, like you're the only one here
don't like nobody but you, baby, I don't care
don't like nobody but you, I hate everyone here
I don't like nobody but baby, yeah
'Cause I don't care care)

When I'm with baby, yeah (Oh yeah)
the bad things disappear (Disappear)
And you're making feel like maybe I am somebody (Maybe I'm somebody)
I deal with the bad nights (With the bad nights)
When I'm with baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah,
'Cause I don't care as long as you just hold near (Me near)
You can take me anywhere anywhere)
And you're making me feel like I'm loved somebody
(I'm loved by somebody, yeah, yeah)

I can deal with the nights
When I'm with my yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang