Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Sunflower - Post Malone, Swae Lee

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 00:33:40
75 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Needless to I keep in check
She all bad-bad, nevertheless (yeah)
it quits now, baby, I'm a wreck (wreck)
Crash at my baby, you're a wreck (wreck)
Needless to say, I'm keepin' check

She all bad-bad, nevertheless
Callin' it quits now, baby, I'm wreck
Crash at my baby, you're a wreck
Thinkin' in a bad way, your grip
Screamin' at my face, baby, don't

Someone took a big L, don't how that felt
Lookin' at you sideways, party tilt
Ooh-ooh, some things you can't refuse
She wanna ride me like a
And not tryna lose

Then you're in the dust
I stuck by ya
You're a sunflower
I think love would be too much
Or you'll left in the dust
Unless I stuck by

You're the sunflower
You're the sunflower
time I'm leavin' on ya
You don't make it easy, no,
I could be there for ya
Give a reason to go
Every time I'm walkin'

I can hear you tellin' me to turn
Fightin' my trust and you won't back down
Even if we gotta risk it all now, oh
I know you're scared of the (known)
You don't be alone (alone)

I know I come and go (and go)
But out of my control
And you'll be left the dust
Unless I by ya
You're a sunflower
I think your love be too much

Or you'll left in the dust
Unless I stuck ya
You're the sunflower
You're the sunflower
Yeah
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang