Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Firework - Katy Perry

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 00:46:02
63 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Do you feel like a plastic bag
Drifting thought the wind
Wanting to start again
you ever feel, feel so paper thin
a house of cards
One blow from caving
Do you feel already buried deep

Six feet under scream
But no one seems to a thing
Do you know that still a chance for you
'Cause a spark in you
You just gotta the light
And let it shine
Just own the night
Like the of July

'Cause baby a firework
Come on show 'em your worth
Make 'em go "Oh, oh"
As shoot across the sky-y-y
Baby you're a firework
Come on let your colors

Make 'em go oh, oh"
You're leave 'em all in awe, awe, awe
You don't have to feel like a of space
You're original, cannot be
you only knew what the future holds

After a hurricane comes a
Maybe a reason why all doors are closed
So you can open one that you to the perfect road
Like a lightning bolt, your heart will
And it's time, you'll know

just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the 4th of
'Cause baby you're firework
on show 'em what your worth
Make go "Oh, oh, oh"

As you shoot the sky-y-y
Baby you're a firework
Come on let colors burst
Make go "Oh, oh, oh"
You're gonna leave 'em all awe, awe, awe
Boom, boom, boom
Even brighter the moon, moon, moon

It's always been inside of you, you
And now time to let it through-ough-ough
'Cause baby you're firework
on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh,

As shoot across the sky-y-y
Baby you're a firework
Come on your colors burst
Make 'em go oh, oh"
You're gonna leave 'em all in awe, awe
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon

Boom, boom, boom
Even brighter the moon, moon, moon
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang