Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Just Hold On - Steve Aoki, Louis Tomlinson

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 23:52:27
112 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
that you could build a time machine
So you could see
The things no one can
Feels you're standing on the edge
Looking at the stars
And you were them
‪What you do when a chapter ends?‬

‪Do you close the book never read it again?‬
‪Where do you go when your done?‬
‪You can be who you were or who become
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, if it goes wrong
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, darling hold on

‪The sun goes down and comes back up
‪The world it turns no what
oh-oh-oh-oh, if it all goes wrong
Darling, just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, darling, hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
It's not over 'til it's all been

not over 'til your dying breath
‪So what do you want them to when you're gone?‬
‪That gave up or that you kept going on?‬
do you do when a chapter ends?‬
‪Do you close the book and never read again?‬

‪Where do you go when your story's
‪You can be who were or who you'll become
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, it all goes wrong
Oh-oh-oh, darling just hold on
‪The sun goes down and it comes up

‪The world it turns no what
Oh-oh-oh, if it all goes wrong
Darling, just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Darling, just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
If it all goes
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Darling just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
it all goes wrong, darling just hold on
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang