Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Just Hold On - Steve Aoki, Louis Tomlinson

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 23:52:27
80 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
that you could build a time machine
So you could see
The things no one can
Feels like you're standing on edge
Looking at the stars
And wishing you were
‪What do do when a chapter ends?‬

‪Do you close the and never read it again?‬
‪Where do you go your story's done?‬
can be who you were or who you'll become
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, if it all goes
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, just hold on

‪The goes down and it comes back up
‪The world it turns no matter
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, if it all wrong
Darling, just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, darling, hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
It's not over it's all been said

not over 'til your dying breath
‪So do you want them to say when you're gone?‬
you gave up or that you kept going on?‬
‪What do do when a chapter ends?‬
‪Do you close the book and never read again?‬

‪Where you go when your story's done?‬
‪You can be who you were or you'll become
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, ‪if it all wrong
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, darling hold on
‪The goes down and it comes back up

‪The world it turns no what
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, if it goes wrong
Darling, just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Darling, just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
If it all goes
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Darling just hold on
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
If it goes wrong, darling just hold on
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang