Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Only Love - Trademark

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 00:57:19
109 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
2 am and the rain falling
Here we at the crossroads once again
You're me you're so confused
can't make up your mind
Is meant to be

You're asking me
But love can say
Try again or walk
But believe for you and me
The will shine one day
So I'll just my part

And pray have a change of heart
But I can't make you it through
That's something only love can
In your arms as the dawn is
Face to face a thousand miles apart

I've tried my to make you see
There's hope beyond pain
If give enough, if we learn to trust
But love can say
Try or walk away

But I believe for you me
sun will shine one day
So just play my part
Pray you'll have change of heart
But I make you see it through

That's something only love can
I know if I could the words
To you deep inside
You'd give our dream just one chance
let this be our last goodbye

But only can say
Try again or away
But I for you and me
The sun will shine day
So I just play part

Pray you'll have a of heart
But I can't make you see it
That's something only can do
That's something only love can
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang