Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Only Love - Trademark

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 00:57:19
80 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
2 am the rain is falling
we are at the crossroads once again
You're telling you're so confused
You can't make up mind
Is this to be

You're asking me
But only love say
Try again walk away
But I believe for and me
The sun will one day
So I'll play my part

And pray have a change of heart
But I can't make see it through
something only love can do
In arms as the dawn is breaking
Face to face a thousand miles apart

I've tried my to make you see
There's hope the pain
If give enough, if we learn to trust
But love can say
Try again or walk

But I believe for you me
The sun will shine one
So just play my part
you'll have a change of heart
But I can't make you see it

That's something only love can
I know if I find the words
To touch you inside
You'd our dream just one more chance
Don't let be our last goodbye

But love can say
Try again walk away
But I for you and me
The sun will shine day
So just play my part

you'll have a change of heart
But I make you see it through
That's something only love can
That's something only love do
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang