Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Sorry - Halsey

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:10:09
88 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I've missed your for months it seems
realize how mean I can be
'Cause I sometimes treat the people
That love like jewelry
'Cause I can change my each day

I didn't mean try you on
But I know your birthday
And your mother's favorite
So I'm sorry to unknown lover
Sorry that can't believe that anybody ever really

Starts to fall in love with
to my unknown lover
Sorry I be so blind
Didn't mean to leave
And all of the things that we had

I run when things are good
And never really understood
The way you laid your eyes me
ways that no one ever could
And so seems I broke your heart
ignorance has struck again

I failed to see it the start
And tore you 'til the end
And I'm to my unknown lover
Sorry that I can't believe that anybody really
Starts fall in love with me

Sorry to unknown lover
Sorry I could be blind
Didn't mean to leave
And all of the things that had behind
someone will love you

Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
Someone will love you
Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
to my unknown lover
Sorry I can't believe that anybody ever really
to fall in love with me
Sorry my unknown lover
Sorry I could so blind

Didn't mean to leave
And all of the things that we behind
And someone will love
Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
And someone will you
Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang