Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Sorry - Halsey

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:10:09
149 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I've missed calls for months it seems
Don't realize mean I can be
I can sometimes treat the people
That I like jewelry
I can change my mind each day

I didn't mean try you on
But I still know birthday
And your mother's song
So I'm sorry to unknown lover
Sorry that I can't believe that anybody ever

Starts fall in love with me
to my unknown lover
Sorry I could be blind
Didn't mean to you
And all of the things that had behind

I run away when are good
And never really understood
The way you laid your eyes me
In ways that no one ever
And so seems I broke your heart
My has struck again

failed to see it from the start
And you open 'til the end
And I'm sorry to unknown lover
Sorry that I can't believe that ever really
Starts fall in love with me

Sorry to my unknown
Sorry I could so blind
mean to leave you
And all of things that we had behind
And someone love you

Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
Someone will love you
Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
Sorry to unknown lover
Sorry that I can't believe that ever really
Starts to fall in love with
Sorry to unknown lover
I could be so blind

Didn't mean to leave
all of the things that we had behind
And someone will love
Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
And someone will you
Someone will love you
Someone will love you
But someone isn't me
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang