Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Perfect - One Direction

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:37:21
112 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I might never be knight in shining armor
I might never be the one you take home to
I might never be the one who brings you flowers
But I can be the one, be one tonight
When I saw you

From across the room
could tell that you were curious
Girl, I hope you're
What you're looking for
I'm not good at making promises
if you like causing trouble up in hotel rooms
And if you like having secret rendezvous

If you like to do the things you know that we shouldn't
Baby, I'm perfect
Baby, I'm perfect for
And if you like midnight driving the windows down
And if you like going we can't even pronounce
If you like to whatever you've been dreaming about

Baby, you're perfect
Baby, you're perfect
So let's right now
I might never be the hands you your heart in
Or the arms that hold you time you want them
But that don't mean we can't live here in the moment
'Cause can be the one you love from time to time

I first saw you
From across the room
I could tell that you curious
I hope you're sure
What you're looking for
I'm not good at making promises
But if like causing trouble up in hotel rooms

And if like having secret little rendezvous
If you like to do the you know that we shouldn't do
Baby, I'm perfect
Baby, I'm for you
And if like midnight driving with the windows down
And if you like going places we even pronounce

If you like to do you've been dreaming about
Baby, you're perfect
Baby, you're perfect
So let's start now
And if you like cameras flashing every we go out
And if you're looking for someone write your breakup songs about
Baby, I'm perfect
Baby, we're perfect
If you like causing up in hotel rooms

And if like having secret little rendezvous
If you like to do the things you that we shouldn't do
Baby, I'm perfect
Baby, perfect for you
And if like midnight driving with the windows down
And if you like going places can't even pronounce

If like to do whatever you've been dreaming about
Baby, you're perfect
Baby, you're perfect
So start right now
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang