Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Perfect - One Direction

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:37:21
80 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I never be your knight in shining armor
I might never be the one you take home mother
And I might never be the one who brings flowers
I can be the one, be the one tonight
When I saw you

From across the room
I could tell that you were
Girl, I hope sure
What you're looking for
'Cause I'm good at making promises
But if you like causing trouble up hotel rooms
if you like having secret little rendezvous

If you like to do the things you know that we do
Baby, I'm perfect
Baby, perfect for you
if you like midnight driving with the windows down
And if you going places we can't even pronounce
If like to do whatever you've been dreaming about

Baby, you're perfect
Baby, you're perfect
let's start right now
I might never the hands you put your heart in
Or the arms that hold you any time you want
But that don't mean that we can't here in the moment
'Cause I be the one you love from time to time

When I first you
From across the room
I could tell that you curious
Girl, I you're sure
What you're looking for
'Cause I'm good at making promises
But if you like causing trouble up in rooms

And if like having secret little rendezvous
If you like to do the things you know that we do
Baby, I'm perfect
Baby, I'm perfect for
And you like midnight driving with the windows down
And if you like going places we can't pronounce

If you like to do whatever you've been about
Baby, you're perfect
Baby, you're perfect
So start right now
And if you like cameras flashing every time go out
And if you're looking for someone to write your songs about
Baby, I'm perfect
Baby, we're perfect
If you like trouble up in hotel rooms

And you like having secret little rendezvous
If you like to do the things you know we shouldn't do
Baby, I'm perfect
I'm perfect for you
And if you like midnight with the windows down
And if you like going we can't even pronounce

If like to do whatever you've been dreaming about
Baby, you're perfect
Baby, you're perfect
So let's right now
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang