Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Big Big World - Emilia

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 00:58:53
89 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I'm a big girl in a big big world
It's not a big thing if you leave me
But I do do feel that I do do will you much, miss you much
can see the first leaf falling
all yellow and nice

It's so cold outside
like the I'm feeling inside
I'm big big girl in a big big world
not a big big thing if you leave me
But I do do feel that I do do will miss you much, miss much

it's now raining and tears are falling from my eyes
Why it have to happen?
did it all have to end?
I'm a big girl in a big big world
It's not a big thing if you leave me

But I do feel that I do do will miss you much, miss you much
I have your arms around me like fire
when I open my eyes you're gone
I'm a big big girl in a big world
It's not a big thing if you leave me

But I do do feel that I do do will miss you much, miss much
I'm a big big in a big big world
It's not a big thing if you leave me
But I do feel I will miss you much, you much
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang