Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Everyday I Love You - Boyzone

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:30:09
99 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I don't know, but I
That some things are meant to
And that make a better me
Everyday I love you
I never that dreams came true
But showed me that they do

You know that I learn new
Everyday I love you
'Cos believe that destiny
Is out of control
And you'll never live you love
With all your heart soul.

It's a touch I feel bad
It's a smile when I mad
All the little things am
Everyday I love you
Everyday I love you
Everyday I love you
'Cos believe that destiny
Is out of our

And you'll never live until you
With your heart and soul
If I asked would say yes?
Together we're the very
I know that I am truly

Everyday I love you
And I'll give you my
Everyday I love you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang