Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Carry On - Kygo & Rita Ora

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:19:37
108 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
You, to on for you, for you
Walking alone and shores are longing
I miss your footprints next to
Sure as the waves on the are washing
Your rhythm keeps my heart time

You, you found me
Made me something new
Led through the deepest waters
I loud to carry on for you
You, to carry on for you, you
You, to carry on you, for you

I'll carry for you
Talk to the wind on the ocean
I wonder if you hear me
in my arms with every moment
The memories that me through

You, you found me
Made into something new
Led through the deepest waters
I promise to carry on to you
You, to carry on for you, you
To carry on for

You, to on for you, for you
I'll carry on for
You, you found me
Made me something new
Led me through deepest waters
I promise loud to carry on you

You, to carry on for for you
You, to carry for you, for you
Keep me running, keep me back to you
Hold me harder, love me you know you do
me running, keep me coming back to you

Hold harder, love me like you know you do
You, you found me
Made me into something
Led me through deepest waters
promise loud to carry on for you
You, to carry on you, for you

You, to on for you, for you
In the deepest waters
Oh, I'll on for you
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang