Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Carry On - Kygo & Rita Ora

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/05/2019 01:19:37
154 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
You, to carry on you, for you
alone and the shores are longing
I miss your footprints next mine
as the waves on the sand are washing
Your rhythm keeps my heart time

You, you found me
Made me into new
Led through the deepest waters
I promise loud to carry for you
You, to carry on for you, you
You, to carry on for you, for

I'll on for you
Talk to wind on the open ocean
I wonder if hear me too?
Wrapped my arms with every moment
The memories pull me through

You, you found me
Made me into new
Led me through the waters
I promise loud to on to you
You, to carry on for you, you
To carry on you

to carry on for you, for you
I'll carry on for
You, you found me
Made me into something
Led through the deepest waters
I promise loud carry on for you

You, to on for you, for you
You, to on for you, for you
Keep me running, keep me coming back to
Hold me harder, love me like know you do
Keep me running, me coming back to you

Hold harder, love me like you know you do
You, you found me
me into something new
Led me the deepest waters
promise loud to carry on for you
You, carry on for you, for you

You, carry on for you, for you
In the deepest waters
Oh, I'll carry on you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang